Leers bekijkt zaak Mauro opnieuw

Minister Leers van Asiel en Migratie gaat opnieuw bekijken wat de mogelijkheden zijn voor de 18-jarige asielzoeker Mauro uit Angola. Mauro kwam op zijn tiende in zijn eentje naar Nederland en woont nu al acht jaar in een Limburgs pleeggezin. Door de langdurige verblijfsprocedures is Mauro volkomen geworteld in de Nederlandse samenleving. Bovendien is hij bijzonder gehecht aan zijn pleegouders en pleegbroertje. Na jarenlange onzekerheid kregen Mauro en zijn pleegouders onlangs te horen dat de jongen terug moest naar Angola. Defence for Children vond dat Mauro’s recht op respect voor zijn gezinsleven ernstig werd geschonden. Een meerderheid van de Tweede Kamer verzocht Leers om voor Mauro een uitzondering te maken.


Tags: ,