Een blauwe plek op je ziel

Frieda Flens-Meijer

ISBN 978 90 6611 669 6, € 19,95

Als reactie op een prijsvraag stuurt de schrijfster een stukje van het dagboek in dat ze voor haar pleegdochter heeft bijgehouden. Ze wint de tweede prijs. Een aantal weken later wordt ze benaderd door een uitgever die het verhaal wil uitbrengen. Het is een mooi document, in de eerste plaats voor haar inmiddels geadopteerde, volwassen dochter, maar zeker ook voor pleegouders.

De schrijfster slaagt erin om aan de hand van dagboekfragmenten en commentaar een beeld te geven van de ontwikkeling van haar pleegkind tot een volwassen vrouw. Voor veel pleegouders komen herkenbare dilemma’s langs. De stappen om eerst voogdij en daarna adoptie aan te vragen zijn zo mee te beleven. Het boek schetst de moeizame weg om het contact met de oorspronkelijke moeder van haar pleegdochter in tact te houden, maar ook de onzekerheden van een pleegmoeder, die alles zo goed mogelijk wil doen. Dingen die bij haar eigen kinderen ‘gewoon liepen’ en bij haar pleegdochter zorg vragen. Kortom: een lekker leesbaar boek, dat een gevoel van ‘zie je wel, ik doe het niet zo gek’ zal oproepen bij veel pleegouders.


Tags: ,