Mobiel 5 is uit!

Er komen grote veranderingen aan in de jeugdzorg. Binnen vijf jaar moeten alle taken worden overgeheveld van de provincies naar de gemeenten. Naam van de hele operatie: de Transitie Jeugdzorg. In Mobiel 5 leest u wat de veranderingen betekenen voor pleegzorg.

Het thema van dit nummer is ‘Naar de rechtbank’. De uitspraken van een kinderrechter veroorzaken heftige emoties en hebben grote invloed op het leven van alle betrokkenen. Kinderechter Ad van der Linden vertelt over zijn werk en over zijn ervaringen als pleegouder. Een pleegmoeder verwoordt de tegenstrijdige gevoelens die een rechtszitting met zich meebrengt en advocaat Mariska Kramer gaat in op een belangrijke vraag: Is het aan te bevelen om als pleegouder naar de zitting van een pleegkind te gaan?

Zes jaar geleden schreef Henk Weltevreden het aangrijpende en tegelijk luchtige boek ‘Congo Blues’, over zijn ervaringen als pleegvader van een alleenstaande minderjarige asielzoekster. In Mobiel verscheen een artikel over zijn strijd tegen de Nederlandse bureaucratie. Pleegdochter Ngudi – uit een Congolese moeder geboren maar al zeven jaar ingeburgerd bij het gezin Weltevreden – had op haar negende nog steeds geen vaste verblijfsvergunning. Hoe is het dit pleeggezin sindsdien vergaan?

In de rubriek ‘kort kort kort’ wordt bericht over de 18-jarige asielzoeker Mauro uit Angola, die al tien jaar in een Limburgs pleeggezin woont. In dit bericht staat dat minister Leers de zaak van Mauro opnieuw gaat bekijken. Een dag voor de verschijning van Mobiel werd bekend dat minister Leers toch heeft besloten om Mauro het land uit te zetten. Dit besluit zorgt voor veel opschudding in de directe omgeving van Mauro, maar ook in de politiek.

Verder in de nieuwste Mobiel: een interview met Bep van Sloten, coördinator van de Nederlandse afdeling van het Better Care Network, nieuw onderzoek naar gehechtheid van pleegkinderen en een bezoek aan Chantal Dijkstra die een steunpunt voor gezinshuisouders heeft opgericht.