Uniformiteit screening en voorbereiding

Alle 28 pleegzorgorganisaties in Neder¬land gaan aspirant pleegouders vanaf januari 2012 op dezelfde manier screenen en voorbereiden. Dit moet leiden tot duidelijkheid en transparantie. Aan¬komende pleegouders moeten een aantal criteria doorlopen om te onderzoeken of zij geschikt zijn voor het pleegouderschap. Ze worden uitgebreider geïnterviewd om duidelijk te krijgen of ze de problemen van het pleegkind aankunnen. De veiligheid wordt met een checklist onderzocht.


Tags: ,