Troost voor tranen

Ineke Wienese

ISBN 978 90 259 6108 4, € 16,90

De laatste tijd komen er veel boeken uit over verdriet en rouwverwerking. Het interessante aan dit boek is dat het verhalen bevat van jongeren met een niet-Nederlandse afkomst, bijvoorbeeld uit Marokko, China en Suriname. De jongeren spreken over de dood van vader, moeder, broertje of andere familieleden. Hun dierbaren zijn overleden door zelfdoding, een ongeluk, een ramp of ziekte. De verhalen gaan over beleving, pijn en verwerking van trauma’s. De jongeren vertellen over geesten, het hiernamaals en rituelen. Het lijkt of de gesprekken letterlijk zijn weergegeven. Dit geeft je als lezer een gevoel van intimiteit en de mogelijkheid om je echt in te leven. Tegelijkertijd krijg je een inkijk in rouw en verlies in andere culturen. Het zijn mooie en indringende verhalen om zo nu en dan te lezen.


Tags: ,