Nieuwe aanpak pleegzorg

In 2010 woonden 24.150 kinderen voor korte of langere tijd bij pleegouders, blijkt uit de jaarcijfers van Pleegzorg Nederland. Dat zijn er 800 meer dan 2009. In 2010 zijn 2.991 nieuwe pleegouders ingeschreven. Pleegzorg Nederland zoekt bij acute uithuisplaatsing naar pleegouders waar een kind eventueel langer kan wonen. Dat is een nieuwe aanpak. Voorheen werden kinderen bij een crisisplaatsing eerst bij kortverblijf-pleegouders geplaatst en later overgeplaatst naar een gezin waar ze langer konden blijven. Uit onderzoek blijkt dat iedere doorplaatsing een risico vormt voor de ontwikkeling van een kind. 23 procent van de nieuwe pleegzorgplaatsingen betreft crisisopvang.

www.pleegzorg.nl


Tags: ,