Multisysteem therapie

Scott W. Henggeler

ISBN 978 90 8850 125 8, € 39,90

Multisysteem therapie is een intensief behandelprogramma voor jongeren die zeer problematisch gedrag vertonen en uithuis zijn of dreigen te worden ge¬plaatst. Het is de bedoeling dat zij in hun eigen leefomgeving werken aan oplossingen voor hun problemen. Belangrijk hierbij is het systeem: gezin, school en sociale contacten. Dit kloeke boek zal vooral de aandacht trekken van beroepskrachten en ook zij zullen soms moeite hebben met de leesbaarheid. Gezien de omvang zal het als naslagwerk en werkboek worden gebruik. De verschillende schrijvers bespreken behandelstrategieën en interventies. Tussendoor staan casussen die een welkome afwisseling vormen met de theorie. Het is vooral een boek voor mensen die al met deze thera¬pie werken. Voor een geïnteresseerde leek verdient een dunner boekje de voorkeur, want het is wel een interessante therapie die jongeren en gezinnen effectief zou kunnen helpen.


Tags: ,