Kwetsbare meisjes

Het is een schrikbeeld voor menig pleegouder: een pleegdochter die in handen valt van een ‘loverboy’ (1). Hij paait haar met gladde praatjes, aandacht en mooie cadeaus. Uiteindelijk komt het meisje terecht in de prostitutie. De laatste tijd besteden de media volop aandacht aan dit fenomeen. Loverboys werven steeds vaker meisjes via internet en kwetsbare meisjes lopen meer risico om slachtoffer te worden. Wanneer moet een pleegouder zich zorgen maken?

“Meisjes lopen langs een groep jongens en er wordt gefloten of geroepen. Het meisje dat reageert, wordt actief benaderd. De jongens vragen haar naam en zoeken die bijvoorbeeld op in een digitaal netwerk als Hyves of Facebook.” Dit is een manier waarop loverboys te werk gaan, volgens Pretty Woman, een organisatie die slachtoffers begeleidt en voorlichting geeft. “Na de contactfase komt de ‘grooming’ fase, waarin de loverboy het vertrouwen van het meisje wint. Digitale grooming is de verzamelnaam van voorbereidingen via sociale netwerken die een loverboy treft om met een meisje kennis te maken en haar in te palmen.

Daarna probeert hij haar te isoleren, zodat ze weinig contacten overhoudt. Zijn invloed wordt allesoverheersend. Hij bouwt intensief contact op, bijvoorbeeld door overdag en ‘s nachts te bellen en te sms’en. Het meisje heeft een chronisch slaaptekort en krijgt soms alcohol of drugs aangeboden. Een loverboy kan ook de tijd nemen en zelfs contact maken met de ouders. Dan zit hij ‘gewoon op de bank’ en lijkt best een aardige vriend. Bij meisjes jonger dan 18 jaar gaat hij soms aangepast te werk. Hij weet dat een minderjarige problemen oplevert en wacht af tot ze meerderjarig is. Ook kan hij gebruikmaken van chantage met msn-gesprekken of opnames via een webcam, want op internet zijn meisjes vaak vrijer in het praten over seks en gaan ze sneller over grenzen heen.”

Optelsom
Tijdens een informatieavond van de Rading, georganiseerd door de Pleegouderraad, kregen pleegouders voorlichting van hulpverleners van Pretty Woman. Zij noemen de volgende kenmerken van meisjes die meer risico lopen op contact met loverboys: erg strenge en overbeschermde opvoeding , problemen in het gezin en op school. Signalen dat er misschien iets aan de hand is, zijn: sterk beïnvloedbaar, gevoelig voor aandacht van jongens, veel bezig met seksualiteit, lage zelfwaardering, geen eigen identiteit, veel op straat, wegloopgedrag, spijbelen, geen grenzen stellen, vaak moe, zich ineens uitdagend kleden, veel liegen.(2)

Deze lijst doet vermoeden dat pleegkinderen meer risico lopen. Of pleegkinderen vaker slachtoffer zijn, is niet bekend. Het is vaak een optelsom van signalen. Pleeg¬ouders op de informatieavond herkenden de kenmerken wel en kregen het advies alert te blijven. Overigens blijkt uit onderzoek (Rutgers Nisso Groep, 2010) dat 84 procent van de meisjes sinds haar veertiende te maken heeft gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Miriam Krabshuis, pleegmoeder en POR-lid vond de voorlichting van Pretty Woman waardevol en praktisch. “Pleegkinderen hebben soms moeite met het aangeven van en rekening houden met grenzen. De uitgelegde oefening rondom ‘grenzen stellen’ kun je ook thuis met je pleegkind doen. Zoek elkaars ‘intieme nabijheid en afstand’ letterlijk door steeds dichter naar elkaar toe te lopen. Jij en je kind geven aan wanneer de fysieke afstand gevoelsmatig te klein wordt. Probeer elkaar uit te leggen waarom je een kleinere afstand niet meer fijn vindt.”

Laagdrempelig
Pretty Woman is een samenwerkingsverband van Stichting Stade, de Rading en Bureau Jeugdzorg Utrecht. De hulpverlening is in 1996 gestart, omdat het aantal slachtoffers van misbruikrelaties sterk toenam. Pretty Woman geeft individuele en groepshulpverlening aan meisjes en jonge vrouwen met risicovolle contacten. Een andere taak is het geven van voorlichting. Pretty Woman werkt vanuit de relatieverslavingstheorie van Robin Norwood en met methodieken uit de vrouwenhulpverlening. In de hulpverlening komen het consequent aangaan van ongezonde liefdesrelaties aan bod, evenals het seksualiseren van gedrag. Belangrijk is erkenning, zonder veroordeling, van (prostitutie)gedrag als overlevingsmechanisme. De hulpverlening is laagdrempelig. Iedereen kan bellen en vragen om hulp of informatie, dus ook pleegkinderen, pleegouders of pleegzorgwerkers.

 www.stichtingstade.nl

 www.mens-en-samenleving.infonu.nl (onderzoek Viola Zanetti)

======
KADER
======

Tips voor (pleeg)ouders (3)
• Leer het vriendje kennen.
• Bepaal wat u een te groot leeftijdsverschil vindt en bespreek dit.
• Houd de communicatie open. Relaties verbieden geeft schijnveiligheid.
• Het is belangrijk dat uw (pleeg)dochter haar eigen interesses en vriendinnen houdt.
• Weet wie haar vrienden zijn en wat ze samen doen.
• Als praten lastig is, probeer dan dat zij met iemand anders praat.
• Bespreek de gevaren op internet.
• Let erop dat u meegaat in het opgroeien van uw dochter en benader haar op een manier die bij haar leeftijd past.
• Houd regelmatig contact met school. 

(1) ‘Loverboy’ is feitelijk een misleidende term, het gaat om pooiers en criminelen die liefde inzetten om een meisje te paaien voor economisch gewin.

(2) Zie ook signalenlijst loverboys www.rotterdam.nl.

(3) De volledige lijst met tips van Pretty Woman kunt u aanvragen bij redactie@bijonspleegzorg.nl.


Tags: ,