Kindermishandeling melden via app

Staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS) heeft de eerste rijks-app gepresenteerd, bedoeld om huiselijk geweld te verminderen. De app Meld¬code is onderdeel van de campagne ‘Zet de meldcode op de agenda’. Via de app kunnen beroepskrachten de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling downloaden. De app geeft stap voor stap aan wat de melder kan doen bij vermoeden van mishandeling, verwaarlozing of misbruik. De staatssecretaris wil het gebruik van een meldcode per 1 januari 2012 wettelijk verplicht stellen in onder meer het onderwijs, de kinderopvang en de jeugdzorg. De app is gratis te downloaden via de App Store (iPhone).


Tags: ,