Thema: Probleem of normaal?

We proberen pleeggezinnen normale gezinnen te noemen. Het liefst willen we dat alles zo normaal mogelijk verloopt. Toch weten we in ons hart wel dat dit eigenlijk niet kan. Doordat er een ‘vreemd eendje’ in het nest zit, is het een bijzonder nest. Dat bijzondere zorgt ook weleens voor problemen. Daar komt nog bij dat wat in het ene pleeggezin normaal is, in het andere pleeggezin nooit zou kunnen.

Zien we bij pleegkinderen sneller een probleem doordat we problemen verwachten? Misschien willen we als pleegouders bepaald gedrag soms te graag van een etiket voorzien om het gemakkelijker te kunnen accepteren. Het zou ook kunnen dat een pleegouder met wat meer afstand kijkt en daardoor beter ziet dat er dingen anders zijn bij het pleegkind dan verwacht. Ik heb een pleegmoeder weleens horen verzuchten: “Als een kind geen benen heeft, weet je dat het niet kan lopen, maar bij dit kind weet je nooit wat je mag verwachten.” In dit thema diepen we de begrippen problematiseren en normaliseren uit en daar maken we geen probleem van!

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Probleem of normaal?’


Tags: , ,