De sociale ontwikkeling van het schoolkind

Jan van der Ploeg

ISBN 978 90 313 838663, € 27,50

Een boek waarin allerlei aspecten van de sociale ontwikkeling van het schoolkind, 6-12 jaar, beschreven worden. Wat kan er fout gaan? Het boek geeft adviezen voor situaties waarin kinderen worden gepest, genegeerd of uitgesloten, omdat ze anders reageren. Het behandelt een breed spectrum van vragen en ontwikkelingen. Het lijkt vooral geschreven voor opleidingen en voor professionals. Maar ook voor geïnteresseerde ouders valt het nodige te ontdekken en biedt het boek handvatten.


Tags: ,