Agenda – Berichten – Internet

Dossier  Pleeggezin

Het  Nederlands Jeugdinstituut (NJi) heeft het dossier Pleeggezin op  de website gepubliceerd. Dit dossier bevat veel informatie over  problemen die pleegkinderen tegen kunnen komen en manieren  waarop zij geholpen kunnen worden. Verder besteedt het dossier  aandacht aan onderwerpen als: landelijk pleegzorgbeleid,  pleegouder worden, opgroeien, opvoeden, pleegzorgvergoeding,  pleegzorgtraject en erkende interventies. Bezoekers van het dossier  vinden hier verder een overzicht van het nieuws, een agenda, cijfers,  onderzoek en literatuur. www.nji.nl/pleeggezin

Website  over rouw en verlies

De Jutters, centrum voor Jeugd-GGZ in de regio Haaglanden, heeft een interactieve website gelanceerd met verhalen, filmpjes, foto’s en gedichten over verlies, rouw, leven en dood. De site is bedoeld voor jongeren uit verschillende culturen. Jongeren, geestelijk verzorgers, overige experts en bekende en minder bekende Nederlanders vertellen hun verhaal. De bedoeling is dat jongeren zich in deze verhalen herkennen, zich laten inspireren, advies krijgen en ervaringen delen. De website is ook interessant voor docenten, hulpverleners, ouders en anderen die te maken hebben met rouw en verlies. www.troostvoortranen.nl

Pleeggezin  bereidt kind beter voor op adoptie

Adoptiekinderen die in China voorafgaand aan hun adoptie in een pleeggezin leefden, ontwikkelen zich mentaal en motorisch beter dan kinderen die in een kindertehuis woonden. Dat blijkt uit het onderzoek van Linda van den Dries, die op 27 oktober promoveerde aan de Universiteit Leiden. De kinderen uit een pleeggezin waren even vaak veilig gehecht aan hun nieuwe ouders als biologische kinderen aan hun eigen ouders. De kinderen uit een tehuis waren vaker onveilig gehecht. In een volgend nummer van Mobiel is er meer aandacht voor dit proefschrift.

Videowebsite

Pleegzorg Nederland heeft de website www.pleegkinderen.nl vernieuwd. Op deze kleurrijke, interactieve site staat informatie over pleegzorg voor kinderen en jongeren. Vier ervaringsverhalen van pleegkinderen staan centraal. Eliza, Vincent, Lola en Roel vertellen hun persoonlijke verhaal in geanimeerde videofilmpjes. Bezoekers van de website kunnen de kinderen in hun slaapkamer opzoeken en allerlei objecten aanklikken, zoals een televisie, een computer, een voetbal en een vissenkom. Zo komen ze meer te weten over het leven van deze pleegkinderen.

Alliantie  Kind in Gezin

Alliantie Kind in Gezin is een ambitieus initiatief van De Rudolphstichting en Gezinshuis.com. De missie is om in 2020 aan 10.000 uithuisgeplaatste kinderen in de residentiële jeugdzorg een duurzaam alternatief te bieden in de vorm van een nieuw thuis: een passende gezinsvorm. Dit is bijvoorbeeld een netwerkpleeggezin, een gezinshuis, pleegzorg of een jeugdzorgboerderij. De Alliantie Kind in Gezin is een krachtenbundeling van partijen uit verschillende sectoren in heel Nederland die op 12 november officieel van start is gegaan. www.inhuisplaatsen.nu

Eigen  bijdrage voor ouders

Het nieuwe kabinet wil vanaf 2015 een eigen bijdrage voor jeugdzorg invoeren. Bij een uithuisplaatsing gaat het om een bedrag dat een gezin bespaart wanneer een kind niet meer thuis woont, volgens de overheid is dat jaarlijks € 3.400,- per kind. Ook komen er eigen bijdragen voor ouders van kinderen die zorg ontvangen vanwege de AWBZ en voor de GGZ. Dit alles moet zo’n 70 miljoen euro opleveren.


Tags: ,