In huis en hart

Duizenden pleeggezinnen stellen dagelijks hun huis en hart open voor een ‘kind van een ander’. Zij vormen een onmisbaar – maar betrekkelijk onzichtbaar – onderdeel van onze samenleving. In dit nieuwe boek over pleegzorg zijn de ervaringen opgetekend van een gevarieerde groep pleegouders. Alleenstaanden en samenwonenden met verschillende culturele achtergronden, met en zonder eigen kinderen. Mensen die een kind uit de familie- of kennissenkring opvangen en mensen die zich bij een pleegzorginstelling aameldden omdat zij kinderen wilden helpen die het minder getroffen hebben.

Wat houdt pleegzorg in? Wat beweegt iemand om pleegouder te worden? Kan een kind zich hechten in een ‘vreemd’ gezin? Hoe reageren eigen kinderen van pleegouders op de komst van een pleegbroer of -zus? Is het moeilijk als een pleegkind weer vertrekt? Over deze en andere vragen laten de geïnterviewden hun licht schijnen. Zij vertellen over de leuke en lastige kanten van pleegzorg, de dilemma’s, de teleurstellingen en de successen.

‘Dit boek geeft een prachtige inkijk in alle aspecten die me het opnemen van een pleegkind in je gezin verbonden zijn’, aldus André Rouvoet, minister voor Jeugd en Gezin in het kabinet Balkenende IV.

Het boek is een copublicatie van uitgeverij Van Gorcum met Stichting Mobiel. Auteur Tim de Jong is redactielid van Mobiel, tijdschrift voor pleegzorg.

U kunt ‘In huis en hart’ bestellen via de webwinkel van Mobiel.