Ontdek de pleegouder in jezelf

Een pleeggezin is het beste alternatief voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Jaarlijks wonen zo’n 25.000 kinderen voor kortere of langere tijd bij pleegouders. Toch weet 59 procent van de Nederlanders niet wat pleegzorg is en denkt 66 procent zelf niet in aanmerking te komen voor pleegouderschap. Terwijl iedereen van 21 jaar en ouder zich kan aanmelden. Daarom startte staatssecretaris Marlies Veldhuijzen van Zanten (VWS) de campagne ‘Ontdek de pleegouder in jezelf’, samen met Pleegzorg Nederland. www.pleegzorg.nl


Tags: ,