Thema: Pleegzorg en adoptie

Nog niet zo lang geleden waren pleegzorg en adoptie twee gescheiden werelden. In de adoptiewereld vond men pleegzorg een ongewis avontuur, waarbij niet zeker was of een kind voorgoed in een gezin zou blijven. In de pleegzorgwereld vroeg men zich af of mensen met een ‘adoptie-instelling’ goede pleegouders zouden kunnen zijn, omdat zij immers op zoek waren naar een kind dat zoveel mogelijk hun ‘eigen’ kind zou worden. Ondertussen is duidelijk dat er niet alleen duidelijke verschillen, maar ook treffende overeenkomsten zijn tussen pleegzorg en adoptie. Die overeenkomsten kunnen de twee werelden met elkaar verbinden en dat is wat er meer en meer gebeurt. Pleegzorg en adoptie kunnen van elkaar leren en elkaar helpen en ondersteunen bij hun gezamenlijke taak: zorgen dat kinderen die dat nodig hebben een thuis krijgen.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Pleegzorg en adoptie’.


Tags: , ,