Gezocht: frisse blik

De redactie van Mobiel heeft ruimte voor nieuwe redactieleden. We zijn speciaal op zoek naar iemand die met een frisse blik naar pleegzorg kijkt, bijvoorbeeld een beginnend pleegouder van jonge kinderen of een stagiaire in pleegzorg. Ook een pleegzorgwerker of (gezins)voogd kunnen we goed in ons team gebruiken. Onze redactieleden zijn afkomstig uit het hele land en als pleegouder of professional betrokken bij pleegzorg.

Het gaat om een vrijwillige functie en de redactieleden krijgen een onkostenvergoeding. Een belangrijk onderdeel van het werk is het bezoeken van de redactievergaderingen. Deze vinden zes keer per jaar plaats op een vrijdagochtend in Utrecht. De redactieleden denken dan samen na over de invulling van het tijdschrift. Een andere taak is het schrijven van artikelen. Een keer per jaar is er een training, bijvoorbeeld op het gebied van schrijfvaardigheid of creativiteit.

Wilt u de redactie van Mobiel versterken en deel uitmaken van een leuk team? Heeft u een nieuwsgierige inslag en ervaring en plezier in interviewen en schrijven? Stuur dan een e-mail met een korte motivatie en Curriculum Vitae naar redactie@bijonspleegzorg.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lindy Popma: 06-831 93 185. <

 


Tags: ,