Europa moedigt gezinsleven aan

Het Europees Parlement vindt dat adoptie moet worden aangemoedigd. Zo kunnen kinderen die zijn verlaten of naar een weeshuis moeten, een gezinsleven krijgen. Dat staat in een resolutie die het Euro pees Parlement in januari heeft aan genomen. Volgens de motie zou adoptie, pleegzorg of opname in een leefgroep moeten plaatsvinden in het land van herkomst. Als dit niet mogelijk is, moet in een andere Europese lidstaat een pleeggezin gevonden worden. Opvang in een kindertehuis zou de allerlaatste en tijdelijke oplossing moeten zijn. In het thema op pagina 10 kunt u meer lezen over pleegzorg en adoptie.


Tags: ,