Digitaal kennisdossier hechting

Het Nederlands Jeugdinstituut heeft een digitaal kennisdossier gepubliceerd over hechting en hechtingsproblemen. Hierin worden de oorzaken en mogelijke gevolgen van hechtingsproblemen be schreven. In het dossier staat ook hoe vaak hechtingsproblemen voorkomen en hoe ze kunnen worden tegengegaan. Sensitief gedrag van ouders is belangrijk bij hechtingsproblemen. Dwang, ‘re birthing’-therapie en regressie (teruggaan naar het verleden) zijn niet effectief bij de behandeling en kunnen zelfs gevaarlijk zijn. Beroepskrachten kunnen in het dossier ook terecht voor een uitgebreide probleemschets, onderzoek, literatuur, nieuws en aankomende congressen over dit thema. www.nji.nl/hechting


Tags: ,