Crisisopvang Altra dicht

De crisisopvang van Altra voor uithuisgeplaatste kinderen tot 6 jaar is per 1 april gesloten. In 2006 besloten Altra, Bureau Jeugdzorg, de Bascule en Spirit om baby’s altijd in een gezinssituatie op te vangen. Kinderen van 2 tot 6 jaar verbleven steeds meer in pleeggezinnen. Voor kinderen die niet in een pleeggezin terecht kunnen, werden gezinshuizen opgericht. Uit onderzoek van hoogleraar adoptie Femmie Juffer (redactielid Mobiel) blijkt dat het beter is om jonge kinderen in een gezinssituatie op te vangen. Een kind kan zich moeilijk hechten binnen een groep met steeds wisselende opvoeders.


Tags: ,