Brainwiki

Het kenniscentrum Kinder- en Jeugd psychiatrie heeft een nieuwe website gelanceerd, speciaal voor jongeren met psychische problemen en hun omgeving. Op Brainwiki staat informatie over bijvoorbeeld ADHD, angst, autisme, depressie, eetstoornissen en tics. Ook vertellen jongeren hun ervaringsverhalen. Er staan filmpjes op en kinderen kunnen lid worden van Brainwiki Hyves en een eigen ‘braindagboek’ bijhouden. www.brainwiki.nl


Tags: ,