WSG voor intensivering EK-c en Delta

De William Schrikker Groep (WSG) wil door inzet van de Eigen Kracht-conferentie (EK-c) en het optimaliseren van de Delta-methode het aantal (dure) uithuisplaatsingen en de bureaucratie terugdringen. Met de kosten die daardoor op uithuisplaatsingen worden bespaard, kunnen bezuinigingsdoelstellingen van het kabinet worden gerealiseerd.

De Delta-methode is de werkwijze van de gezinsvoogdij bij de uitvoering van de ondertoezichtstelling. Hierin speelt de communicatie tussen de gezinsvoogd en het gezin een belangrijke rol. Bij de EK-c staat de hulpvrager en zijn sociale netwerk centraal. Op pagina 20 van Mobiel leest u meer over de inzet van de EK-c in de pleegzorg.

 


Tags: ,