Weinig internetadvies voor kinderen

Nederlandse kinderen adviseren elkaar minder over veilig internetgebruik dan andere Europese kinderen. In het rapport ‘Risks and safety on the internet’ staan de resultaten van het onderzoek ‘EU Kids Online’. Van de Nederlandse kinderen kreeg 17 procent advies van vrienden over internetgebruik, tegenover 44 procent van hun Europese leeftijdsgenoten. Ook krijgen Nederlandse kinderen minder vaak advies over veilig internetgebruik van volwassenen in vergelijking met andere kinderen in Europa.


Tags: ,