Oproep melding seksueel misbruik

De commissie-Samson onderzoekt seksueel misbruik van minderjarigen die door de overheid in de jeugdzorg zijn geplaatst. Met dat onderzoek wil de commissie antwoord krijgen op vragen naar aard, omvang en locatie van seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen van 1945 tot nu. Het eindrapport van de commissie moet voor de zomer van 2012 klaar zijn. Voor het onderzoek is het van groot belang dat mensen seksueel misbruik melden. Tot nu toe zijn er bij het Meldpunt Sek­sueel Misbruik al honderden meldingen binnengekomen. De commissie roept iedereen op om gevallen van seksueel misbruik te melden. Dat kan op het speciale telefoonnummer (070) 376 58 72. Op de site www.commissiesamson.nl staat meer informatie.


Tags: ,