Nieuw

In het eerste nummer van deze nieuwe jaargang brengt Mobiel veel nieuws. In de rubriek Beste lezers maakt u kennis met Lindy Popma, de nieuwe hoofdredacteur van Mobiel. Het hoofdartikel is gewijd aan nieuwe ontwikkelingen in de Wajong. Hoe kunnen hulpverleners en pleegouders pleegkinderen met een beperking begeleiden in hun weg naar zelfstandigheid?

Met trots presenteren we een nieuw boek over pleegzorg: In huis en hart. Pleegvader en schrijver Tim de Jong interviewde een diverse groep pleegouders over hun gezinsleven. Het boek verschijnt in april, maar de lezers van Mobiel krijgen alvast een voorproefje.

Verder besteden we aandacht aan een ambitieus initiatief: De Alliantie Kind in Gezin. De initiatiefnemers willen een verschuiving in de jeugdzorg teweeg brengen. Hun streven is om vóór 2020 aan 10.000 kinderen in de residentiële jeugdzorg een alternatief te bieden in een gezinsvorm. In Mobiel vertellen ze over het hoe en waarom van hun krachtenbundeling.

Onze nieuwe columnist T.D. geeft een inkijkje in het leven met zijn pleegdochter Janna. De columnist groeide zelf ook op in een pleeggezin. In zijn eerste column vertelt hij over het bijzondere moment dat Janna in zijn leven kwam. <

 


Tags: ,