Thema: Oudercontacten

“Ouders moeten meer betrokken worden bij het verblijf en de behandeling van hun kinderen in instellingen en pleeggezinnen.” Deze uitspraak horen we steeds vaker en we zijn het er roerend mee eens. Behalve een goede zaak is het ook een lastige, energieslurpende taak. Wie zorgt voor een goed verloop van het bezoek van een pleegkind aan de ouders? Wie bedenkt wat er ondernomen kan worden in oudercontacten? Misschien stribbelt een pleegkind wel tegen. Hoe beweeg je het dan tot een bezoek en hoe ver ga je daar in?

Je kunt je afvragen of doorduwen wel een goed idee is. Wat bereik je ermee en hoe opbouwend is het voor de relatie tussen ouder en kind? Het kan ook gebeuren dat ouders een bezoek niet zien zitten of boos worden op de pleegouders. Hoe ga je daarmee om? Vragen, vragen en nog eens vragen. In de praktijk blijkt dat er niet altijd een eenduidig antwoord is. In dit thema leest u hoe het contact tussen kinderen, pleegouders en ouders in de praktijk vorm krijgt.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Oudercontacten’.


Tags: , ,