Jeugdzorg gaat naar de gezinnen toe

Het nieuwe kabinet gooit het roer om op jeugdgebied. De jeugdzorg wacht een drastische reorganisatie. De grootste verandering is de overheveling van alle taken op het gebied van jeugdzorg van provincies naar gemeenten. Ook worden financieringsstromen gebundeld. De nieuwe kabinetsplannen stonden centraal tijdens de Nationale Conferentie Jeugdzorg die op 24 november jl. in Rotterdam plaatsvond.

De algemene teneur tijdens de conferentie was: wat een verademing dat het stelsel gaat veranderen. Spreker Jo Hermanns, hoogleraar opvoedkunde Universiteit van Amsterdam, verwoordde het als volgt: “Het gaat erg goed met de doorsnee jeugd in Nederland. Toch stijgt de vraag naar jeugdzorg met tien procent per jaar.” Zijn verklaring: “Kinderen en ouders worden gezien als potentiële probleemgevallen en problemen worden naar professionele instituties geëxporteerd. Kansen voor kinderen liggen vooral in de eigen leefsituatie.” Volgens Hermanns is de nieuwe denkrichting oké. “De jeugdzorg gaat meer naar de gezinnen toe, alleen de route moet nog worden uitgestippeld.”

Over die route bestaat veel onduidelijkheid. Hoe en wanneer gaat de overgang plaatsvinden? Kunnen kleine gemeenten de nieuwe verantwoordelijkheid dragen? Hoe en wanneer verandert de wet op de Jeugdzorg? Tijdens de conferentie werd ook kritiek geuit op de kabinetsplannen. Zo baart het plan om ouders een eigen bijdrage van € 3.400,- per kind te laten betalen bij uithuisplaatsing grote zorgen. Ook betreurt men het verdwijnen van een minister voor Jeugd en Gezin. Nu zijn verschillende ministers verantwoordelijk voor jeugdzorg. Positief is de oprichting van een algemene commissie voor jeugdzorg in de Tweede Kamer, om versnippering te voorkomen.

Het komende jaar zal Mobiel het kabinetsbeleid en de wijzigingen in de jeugdzorg op de voet volgen en nagaan welke gevolgen het nieuwe stelsel heeft voor pleegzorg. <


Tags: ,