Mobiel nr. 6-2010

Pleegzorg in perspectief: ontwikkelingen in theorie en praktijk
Pieter van den Bergh, Tonny Weterings
ISBN 9789023245520N – € 49,75

De actuele opvattingen op het brede gebied van hulpverlening aan pleegkinderen overzichtelijk op een rij. In 2007 hebben Peter van den Bergh en Tonny Weterings een visie ontwikkeld waarin het ontwikkelingsbelang van het pleegkind centraal staat. Dat was toen nieuw, want tot op dat moment werd het belang van de ouders bij pleegzorg voorop gesteld. Het boek beslaat vier delen, waarin een twintigtal schrijvers bijdragen leveren. De delen betreffen het opvoeden binnen pleegzorg, het juridisch kader van pleegzorg, de risicofactoren en de beschermende factoren bij pleeggezinplaatsingen en begeleidings­modellen. Het is in de eerste plaats geschikt voor studenten en beroepskrachten. Toch is het ook voor pleegouders een aanbevelingswaardig boek. Het laat zich goed per onderwerp lezen en het is zeker voor ervaren pleegouders zinvol om te ontdekken dat opvattingen over verwaarlozing, hechting of loyaliteit ten opzichte van ouders en pleegouders door recente onderzoeksresultaten zijn bijgesteld en dus ook de manier waarop er het best mee omgegaan kan worden. Verder is er een handzaam overzicht opgenomen van Anne Maaskant over pleegkinderen in de GGZ. Wat doe je als je het idee hebt dat het niet lekker gaat met je pleegkind, hoe kan je zelf hulp zoeken, welke therapievormen zijn voor handen, wat is hun werkzaamheid en, heel belangrijk, hoe worden ze betaald? Zie ook het interview met Peter van den Bergh op pagina 8 en 9. (WK)

Bijbels licht op pleegzorg
W. Visser (red.)
ISBN 9789033608483 – € 9,95

Een boekje dat de Bijbelse visie op pleegzorg beschrijft en hoe je er als christen mee omgaat. Ook de houding van kerk, ambtsdragers en gemeenteleden komt aan bod. Welke vragen en vooroordelen roept pleegzorg op? Treffend verwoord geeft dit boekje helderheid over de mogelijkheid van wel of niet dopen bij langdurig verblijf en welke eisen daaraan gesteld worden binnen de verschillende kerken. Ook is er oog voor alle voetangels die pleegzorg met zich meebrengt. Er staat veel informatie in uit de verschillende voorbereidingsprogramma’s, zodat pleegouders weten waar ze rekening mee moeten houden. Het boekje is zeer geschikt voor deze doelgroep. In feite zou iedere kerkenraad of predikant exemplaren beschikbaar moeten hebben. Het geeft een prima beeld van de dilemma’s waar je als christenpleegouder regelmatig voor staat. (FW)

Bas kan niet meer bij mama wonen
Diana Kolle
ISBN 9789460895104 – € 14,95

Bij het boek hoort een beer die de functie heeft van troostbeer en als zodanig ook in het verhaal voorkomt. Aan het verhaal gaat een inleiding vooraf die bestemd is voor de volwassene die het verhaal gaat voorlezen. Hierna volgt een handleiding, waarin de volwassenen kunnen lezen hoe ze het beste om kunnen gaan met een kind dat met spoed uit huis is geplaatst. Het verhaal zelf gaat over Bas van ongeveer zeven jaar die verwaarloosd wordt door zijn moeder en daarom met spoed uit huis wordt geplaatst. Alle gevoelens van Bas worden nauwgezet beschreven, evenals de hulp die hij van zijn pleegouders ontvangt. Voor kinderen van 4 tot 8 jaar. (MK)

IJskastmoeder; leven met een aspergerkind
Janneke van Bockel
ISBN 97899020986051 – € 14,95

“Opeens begrijp ik waarom ik haar, als ze gevallen is, niet meteen overstelp met troostende woorden, genezende moederzoenen, maar rustig blijf en zeg dat een pleister wel zal helpen. Zij beleeft de wereld als woest, onstuimig en onvoorspelbaar. Vraagt van mij dat ik haar rustige haven ben waar ze op adem kan komen. Daarom ben ik zo koel. Wellicht is cool een beter woord. IJskastmoeder is mijn geuzennaam!” De dochter van de schrijfster heeft het syndroom van Asperger. Wat dat betekent, welke vragen dit oplevert en de zoektocht naar wat dit kind beweegt, is in dit boekje heel mooi helder gemaakt. ‘IJskastmoeder’ is met humor en toewijding geschreven. (FW)

Zorgen dat het werkt
Huub Pijnenburg (red.)
ISBN 9789088501319 – € 18,90

“Wat in wiens handen werkt, waarom en wanneer?” In dit boek geven gerenommeerde deskundigen uit de jeugdzorg hun visie op deze vraag. In de jeugdzorg wordt veel gesproken over ‘evidence based treatments’. Hoe belangrijk is die onderzochte effectiviteit wanneer uit ander onderzoek blijkt dat slechts 15% van het effect van een therapie te danken is aan die therapie? Aandacht voor de cliënt en zijn omgevingsfactoren lijkt noodzakelijk, want die bepalen 40% van het effect. Ook blijkt uit onderzoek dat kenmerken van hulpverleners sterkere voorspellingswaarde hebben voor de uitkomst van de therapie dan de persoonskenmerken van de cliënt. Vanuit verschillende visies is gekeken naar deze gegevens. Het geheel is een leesbaar boek, met name voor beroepskrachten. Even los van de dagelijkse praktijk kijken naar het vak en naar jeugdzorg. (MV)

Pubers van nu
Herberd Prinsen, Klaas Jan Terpstra
ISBN 9789031374816 – € 17,50

‘Pubers van nu’ is geschreven door twee leerlingbegeleiders in het voortgezet onderwijs. Het is geschreven in gemakkelijk leesbaar, alledaags Nederlands. Heel toegankelijk leggen de auteurs uit hoe pubers functioneren, waar het door komt dat ze op hun eigen manier reageren en erg belangrijk: op welke manier je het beste met hen communiceert. Het hoofdstuk over begeleiding komt wel duidelijk uit de onderwijskoker, maar is voor anderen goed te vertalen naar de eigen praktijk. Het goede van dit boek is dat de voorbeelden zeer herkenbaar zijn en de tips getuigen van een grote praktijkkennis. Een aardig boek voor mensen met opgroeiende pubers in huis. (WK)

Als honden konden bidden
Margriet Cobben
ISBN 9789085605676 – € 12,50

De moeder van Kevin is overleden en Kevin gaat bij zijn vader wonen. Die kan niet van de drank afblijven en daardoor niet goed voor Kevin zorgen. Uiteindelijk gaat Kevin naar een pleeggezin. Op zijn nieuwe school zit Fleur, haar beste vriendin is net verhuisd. Om zich niet alleen te voelen wil ze bij de populaire meisjes horen. Haar vriendinnen willen Kevin wegpesten en Fleur doet mee, maar dan ziet ze Kevin huilend achter het schoolhek zitten. Dit boek gaat over pleegzorg, vriendschap en keuzes maken. Voor kinderen vanaf 10 jaar. (JZ)


Tags: ,