Hulpmiddelen bij opvoeding en communicatie

Televisieprogramma’s als ‘Schatjes’ en ‘The Nanny’ geven tal van tips om onhandelbare kinderen onder controle te houden. Vaak hebben (pleeg)ouders van kinderen met gedragsproblemen niet genoeg aan een goed voorbeeld op tv. Voor hen kan een training in positief opvoeden een uitkomst zijn. Triple P en PMTO zijn twee trainingsprogramma’s die kunnen helpen bij de opvoeding.

Triple P

De naam Triple P staat voor positief pedagogisch programma. Dit programma voor opvoedingsondersteuning is ontwikkeld door Matthew Sanders, hoogleraar klinische psychologie uit Australië. Het is bedoeld voor ouders met kinderen van 0 tot 16 jaar. Zij leren positief op hun kinderen te reageren. Zo ontwikkelen de kinderen vaardigheden die ze later in hun leven nodig hebben. De aanpak stimuleert bijvoorbeeld probleemoplossend vermogen van de kinderen. Positief opvoeden kent vijf belangrijke principes: goed voor jezelf zorgen, kinderen een veilige en stimulerende omgeving bieden, kinderen laten leren door positieve ondersteuning, een aansprekende discipline hanteren en realistische verwachtingen hebben.

www.triplep-nederland.nl

 

Parent Management Training Oregon (PMTO) is een trainingsprogramma voor ouders of verzorgers van kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar met ernstige gedragsproblemen. Het programma is bedoeld om ouders sterker te maken in de opvoeding van hun kind. Het is ontwikkeld in Amerika en gaat ervan uit dat ouders de belangrijkste leraren zijn in het leven van hun kind. Onderwerpen in de training zijn bijvoorbeeld: duidelijke instructies geven, je kind stimuleren door aanmoediging en grenzen stellen.

Pleegkinderen moeten vaak voortijdig het pleeggezin verlaten vanwege conflicten met de pleegouders. Hoogleraar Opvoedkunde Jo Hermanns aan de Universiteit van Amsterdam is afgelopen zomer een onderzoek gestart naar het gebruik van PMTO in pleeggezinnen. Het is de bedoeling dat de training ouders leert hoe ze om kunnen gaan met het ontwrichtende gedrag van het pleegkind. Het onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de Utrechtse instelling voor pleegzorg De Rading. Hermanns hoopt dat de training het aantal afgebroken plaatsingen kan verkleinen.

www.pmto.nl

 

hulpmiddelen

Voor bij wie de nood niet zo hoog is dat hulptroepen nodig zijn, zijn er ook laagdrempelige middelen. Bijvoorbeeld kaart- of bordspellen die naast leuk om te spelen, ook behulpzaam zijn bij communicatie.

Eligio

Authenta, een centrum voor Authentieke en Geweld­loze Communicatie in Den Haag, heeft het spel Eligio ontwikkeld. Dit is een bordspel dat inzicht geeft in jezelf, een conflict, een situatie of een probleem. Er is een versie voor gezinnen en een voor grotere groepen.

www.authenta.nl

 

Familiespel

Psychologie Magazine maakte dit spel samen met uitgeverij Thema. Met ruim 300 vragen over uiteen­lopende thema’s leer je veel over elkaar en over hoe de ander in elkaar steekt.

www.thema.nl

======
KADER
======

Lezen  over communicatie

– Geweldloos  verzet in gezinnen, H. Omer. ISBN 9789031351237, € 32,50

– Werkboek  geweldloze communicatie, M.B. Rosenberg, L. Leu. ISBN  9789056378554, € 17,50

– Positief  communiceren in 6 weken, P. Jackson, J. Waldman. ISBN  9789020990744, € 14,50

– De  kunst van het luisteren, communiceren met kinderen op school en  thuis, E. Verliefde. ISBN 9789033452994, € 22,50

– How2talk2kids,  effectief communiceren met kinderen, A. Faber, E. Mazlish. ISBN  9789081240017, € 21,95

– Martine  Delfos schreef meerdere boeken over communiceren met kinderen en  jongeren. Kijk voor een overzicht op www.mdelfos.nl


Tags: , ,