Pleegzorg, een wereld van soepele processen

Auteur: Samira El Battay  

Pleegzorg is een wereld die aansluit op de behoeftes van kinderen. Het zijn vaak kinderen uit een ontwricht gezin, waar van alles aan de hand is, die de kans krijgen om goed terecht te komen in een pleeggezin dat veiligheid en stabiliteit biedt. Zo krijgen deze kinderen toch de kans om op te groeien als gezonde kinderen en uiteindelijk tot evenwichtige mensen in deze toch al roerige samenleving. In de pleegzorg leven soms vragen die niet direct door de pleegzorginstelling beantwoord kun­nen worden. Waar moet je dan naar toe?

Het komt voor dat een plaatsing anders loopt dan verwacht. Wat te doen bijvoorbeeld als pleegouders jarenlang als netwerkpleeggezin zorgen voor twee pleegkinderen. Moeder was niet in staat om voor haar kinderen te zorgen en de afspraken zijn alleen mondeling geregeld met moeder. Er is nooit iets officieel vastgelegd, noch is er een pleegzorgwerker of pleegzorgvergoeding aan te pas gekomen. Dan ineens, na jaren, eist moeder haar kinderen op. Soms lopen zaken anders doordat het contact met de gezinsvoogd van de pleegkinderen niet goed loopt, er zijn constant strubbelingen en misverstanden. Als pleegouder wil je graag in gesprek gaan met desbetreffende persoon, maar op de een of andere manier lijkt het niet van de grond te komen, er komt geen respons. Ook vragen over financiën of vergoedingen zijn soms moeilijk te beantwoorden.

Vragen van een pleegkind
Een pleegkind kan vragen hebben over de plaatsing van biologische broertjes of zusjes. Het zou maar wat graag bij hen willen zijn, maar durft dit niet zo goed onder woorden te brengen bij de pleegouders. Ook andere onderwerpen kunnen moeilijk zijn om zomaar te bespreken met pleegouders. Het kan zijn dat een kind graag eens zou willen praten met een onafhankelijk persoon. Iemand van buiten het netwerk en van buiten de jeugd- en pleegzorg. Iemand die niet oordeelt en een luisterend oor kan bieden en het advies en de juiste ondersteuning biedt die op dat moment nodig is. Dat kan variëren van het bemiddelen tussen een gesprek met pleegkind en pleegouder of pleegkind en pleegzorgwerker tot hulp bieden bij het schrijven van een brief om woorden goed neer te zetten.

Vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon van het Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) kan in bovenstaande casussen iets betekenen voor zowel pleegouders als pleegkinderen. Het AKJ is geen onderdeel van de jeugdzorg, maar onafhankelijk. Er werken vertrouwenspersonen naar wie zowel pleegouders als pleegkinderen toe kunnen stappen voor advies en ondersteuning. De hulp is kosteloos.

In de wet op de jeugdzorg van 2005 is onder andere vastgelegd dat de provincie ervoor moet zorgen dat iedereen die te maken heeft met jeugdzorg (dit betreft de Raad voor de Kinderbescherming, Bureau Jeugdzorg en organisaties voor Jeugd- en Opvoedhulp) een beroep moeten kunnen doen op een vertrouwenspersoon. Dit alles met als doel om de onderlinge relaties tussen verschillende partijen soepel te laten verlopen. Het werkgebied van het AKJ is verspreid over de volgende provincies en stadsregio’s: Noord- en Zuid Holland, Utrecht, Overijssel, Limburg en Flevoland, Rotterdam, Haaglanden en Amsterdam. <

Samira El Battay is werkzaam als vertrouwenspersoon bij het AKJ, Advies- en Klachtenbureau Jeugdzorg waar zowel pleegouders als pleegkinderen en ouders advies en ondersteuning krijgen.

====
Kader
====

Vertrouwenspersoon: ook voor pleegouders?
De vertrouwenspersonen zijn onder pleegouders en pleegkinderen nog niet zo bekend. Dat is jammer, want in veel gevallen kunnen ze advies en bemiddeling bieden en hebben ze veel kennis van wet- en regelgeving. Toen de vertrouwenspersoon enkele jaren geleden werd geïntroduceerd, werd deze meestal ‘cliëntvertrouwenspersoon’ genoemd. Strikt genomen zijn pleegouders en hun kinderen geen cliënten in de jeugdzorg en was de hulp van de vertrouwenspersoon eigenlijk ook niet voor hen bestemd. In de praktijk werden pleegouders wel degelijk geholpen. Ook Samira El Battay van het AKJ is er duidelijk over dat pleegouders contact kunnen opnemen met de vertrouwenspersoon en dat deze hun ook iets te bieden heeft. Dankzij de onafhankelijke positie en de ervaring die de verschillende bureaus met vertrouwenspersonen hebben opgedaan, kan een telefoontje veel opleveren. In de regio’s waar het AKJ niet werkzaam is, zijn er afdelingen van Zorgbelang die vertrouwens­personen in dienst hebben. Dit zijn de regio’s Groningen, Friesland, Drenthe, Gelderland en Noord-Brabant. In Zeeland zijn de vertrouwenspersonen in dienst van Stichting ‘Het Klaverblad’. (JS)


Tags: ,