Mobiel nr.5-2010

Beslissingen  over kinderen in problematische opvoedingssituaties
Femmie  Juffer
ISBN 9789012384506 – € 9,95

De  Expertgroep Jeugdrechters wilde een overzicht van kennis over  gehechtheid van kinderen. Deze notitie levert voor hen een veelheid  aan tips en informatie over wat waar te vinden is. Gedurende het hele  leven blijven er mogelijkheden om verkeerde hechting bij te stellen.  Ieder kind, hoe slecht de thuissituatie ook is, zal hechten omdat het  niet anders kan. In zo’n situatie is dat meestal een verkeerde  hechting. Belangrijk is dat als kinderen de kans gekregen hebben om  met een ander persoon een positieve hechting aan te gaan, er zeer  voorzichtig mee omgesprongen moet worden. Een goede hechting draag je  niet zo over op bijvoorbeeld weer de eigen ouder. Belangrijk is dat  van pleegkinderen, of ze nu kort of lang in een pleeggezin wonen,  gehouden wordt als van een eigen kind. Het op afstand blijven van  pleegouders, zoals vroeger wel gepropageerd werd, is in feite  verwaarlozing van het kind. Een kind kan alleen maar hechten en  verdient die kans volledig, zonder terughoudendheid. Femmie Juffer is  redactielid van Mobiel en schrijft in een volgend nummer uitgebreid  over deze uitgave. Wat mij betreft iets om naar uit te kijken!                  (FW)


Tags: ,