Thema: Grootmoedige grootouders

Grootouders zijn belangrijk, ook bij pleegzorg. In de dit voorjaar gepubliceerde cijfers van Pleegzorg Nederland over 2009 lezen we dat 23.355 kinderen voor kortere of langere tijd gebruik hebben gemaakt van pleegzorg. Daarvan vond 38% (bijna 9000 kinderen) onderdak bij grootouders, ooms en tantes of bekenden. Er wordt jammer genoeg niet bijgehouden hoe vaak het bij die bijna 9000 pleegkinderen gaat om opvang door grootouders, maar er moeten duizenden grootouders in Nederland zijn die voor hun kleinkind zorgen. Daarnaast zijn er veel grootouders die buiten de officiële pleegzorg voor hun kleinkind(eren) zorgen.

Als we het over grootouders hebben, kan het ook gaan om de ouders van pleegouders. Dat betekent nog eens duizenden en duizenden grootouders die met pleegzorg in aanraking komen. Deze grootouders kiezen niet zelf voor pleegzorg: hun zoon of dochter besluit voor een pleegkind te zorgen en daarmee worden zij oma en opa van een pleegkleinkind.

In dit thema gaat Mobiel in op drie invalshoeken. Vanuit de wetenschap is het de vraag of het pleeggrootouderschap ons in het bloed zit en of we er iets van terecht brengen. Een Amsterdams project met Surinaamse pleegoma’s laat zien dat opvoeden door grootmoeders verankerd is in de Surinaamse cultuur, iets waar de kleinkinderen wel bij varen. In een persoonlijk verhaal ligt de nadruk op de andere rol die je als grootouder krijgt als je de opvoeding van je kleinkind op je neemt.

Eén ding wordt duidelijk: bij pleegzorg gaat het om grootmoedige grootmoeders en grootvaders. Zij geven niet alleen veel om hun kleinkinderen, maar ze geven er vaak ook nog veel voor op.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Grootmoedige grootouders’.


Tags: , ,