Agenda – Berichten – Internet

Forum voor pleegouders

Internet is een laagdrempelige plaats om medepleegouders te ontmoeten. Een lezer van Mobiel attendeerde ons op het forum pleegouderconta.forum2go.nl. Dit is een besloten forum waar je lid van kunt worden om problemen te bespreken, te discussiëren en elkaar te ondersteunen. Ook wordt er informatie uitgewisseld over pleegzorg. Om de veiligheid te waarborgen, vraagt het beheer bij aanmelding inzage in een pleegzorgcontract. Wie liever anoniem wil blijven, kan terecht op pleegzorgforum.forum2go.nl, een forum voor iedereen die wil meepraten over pleegzorg.

Krachtenbundeling tegen kindermishandeling

De Vereniging tegen Seksuele Kindermishandeling (VSK) en de Reflectie- en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) willen over vijf jaar alle organisaties die in Nederland tegen kindermishandeling strijden, verenigd zien in een federatie. Afgelopen september tekenden deze twee organisaties alvast een convenant. Nu is er nog veel versnippering in het veld, waarbij de verschillende organisaties zich vaak richten op delen van het probleem.

Lastige onderwerpen

Praten met jongeren over roken, alcohol of seks vinden opvoeders meestal ingewikkeld. STIVORO, een organisatie die tegen roken strijdt, liet hier onderzoek naar doen onder ouders en kinderen. Van de ouders beweert 91% in het afgelopen jaar wel eens met hun kinderen over roken gesproken te hebben, terwijl 35% van de kinderen zegt nooit zo’n gesprek te hebben gevoerd. Voor (pleeg)ouders die tegen dit soort gesprekken opzien, is er nu www.uwkindenroken.nl. Onder ‘Praten met uw kind’ is een voorbeeldfilmpje te zien en kan er aan de gesprektechniek gewerkt worden met oefenpuber Tom.

Commissie seksueel misbruik jeugdzorg

In september presenteerde de commissie-Samson haar eerste bevindingen tijdens de presentatie van haar onderzoeksplan. De commissie doet onafhankelijk onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die onder verantwoordelijkheid van de overheid in instellingen of pleeggezinnen zijn geplaatst. In de twee maanden dat de commissie aan het onderzoeksplan werkte, zijn al zo’n honderd meldingen gedaan. Voor het onderzoek heeft de commissie informatie nodig over misbruik van minderjarigen. De voorzitter van het onderzoek, oud-procureur generaal Rieke Samson-Geerlings, roept slachtoffers, daders en getuigen op om contact met de commissie op te nemen. Het telefoonnummer van het meldpunt is 070-3765872. De periode die de commissie onderzoekt, loopt vanaf 1945. Recente slachtoffers krijgen het advies om alsnog aangifte te doen bij de politie en verwijst hen zo nodig door naar hulpverleners. Op www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl vindt u meer informatie over het werk van de commissie en het meldpunt. Het eindrapport staat gepland voor juli 2012.

Actie bij vermoeden

Bij zes op de tien mensen die een vermoeden hadden van kindermishandeling in hun omgeving, was daadwerkelijk sprake van mishandeling. Dat blijkt uit onderzoek van Motivaction, in opdracht van het ministerie voor Jeugd en Gezin. Slechts zes procent van de mensen die kindermishandeling vermoeden, onderneemt geen actie. “Een vermoeden van kindermishandeling gaat vaak gepaard met twijfel en onzekerheid. Twijfels zijn heel normaal. Toch is het in het belang van het kind om, ook bij twijfel, contact op te nemen met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK),” aldus demissionair minister Rouvoet. Het blijkt dat veel burgers gedragssignalen kunnen noemen die mogelijk het gevolg zijn van kindermishandeling, hierdoor trekt men eerder aan de bel. Ook wordt er iets gedaan met een dergelijk vermoeden: 40% praat er over met professionals, 37% neemt contact op met het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) en 31% praat erover met familie of vrienden.


Tags: ,