Pleegzorgsymposium: nuttig en zinvol dagje uit

Zoals er tweejaarlijks op Europees en op wereldniveau wordt uitgewisseld over pleegzorg op de IFCO, zo wordt er ook iedere twee jaar in Nederland informatie en kennis uitgewisseld. Het pleegzorgsymposium dat door Pleegzorg Nederland wordt georganiseerd, vond in juni plaats in De Reehorst in Ede met als titel ‘In- and outside the bubble’. Een dag met een gezamenlijke opening en veel workshops en presentaties. We vroegen enkele beroepskrachten naar hun bevindingen en praten u kort bij over workshops die wij bezochten.

“Ik vind zo’n dag erg nuttig, ik word gevoed door de ervaringen van anderen en daardoor verruimt mijn blik. Ik neem er voor de praktijk waardevolle dingen uit mee en ik kan naderhand netwerken met degenen die de workshops hebben gegeven.”

Taboes in pleegzorg
Wat vertel je als pleegouder of pleegzorgwerker wel en niet aan het pleegkind over zijn ouders? Carol van Nijnatten pleit voor openheid. Hij is van mening dat een kind een trauma oploopt door wat er niet besproken is en wat het kind soms toch weet. Winnie Hanekamp vertelde namens het OKD-project (ouder-kind-detentie) over een kindvriendelijke manier om op bezoek te gaan bij vader of moeder in de gevangenis: buiten schooltijden met vrijwilligers in een aangepaste bezoekruimte.

“Ik had een leuke dag: goed georganiseerd en goed verzorgd. De workshops houden mij nog steeds bezig. Netwerken vind ik moeilijk, ik begin niet zomaar een praatje met een vreemde.”

Matchen moeilijk! Hoezo?
In deze workshop ging men in groepjes uiteen. Een van de onderwerpen was familienetwerkberaad. Bij uithuisplaatsing van een kind nodigt de matcher zoveel mogelijk bij het kind betrokken mensen uit. Die bekijken met elkaar wie opvang kan bieden. Komt er niets uit, dan wordt een bestandsgezin gezocht. Wordt een betrokkene pleegouder, dan vindt er reguliere intake en screening plaats. Deze methode kost veel tijd, maar verdient zichzelf terug. Kinderen vanaf twaalf jaar worden er zelf bij betrokken.

“Ik vind het leuk om andere medewerkers te ontmoeten en het is ‘een dagje uit’. De workshops vind ik door de korte tijd die ervoor is zeer oppervlakkig. Ik heb niet heel veel nieuws gehoord.”

Herziening kinderbeschermingswetgeving
Mariëlle Bruning, hoogleraar jeugdrecht, vertelde over de voorgestelde wijzigingen ter verbetering van de positie van pleegouders en pleegkinderen. Binnen de voorstellen is veel aandacht voor het belang van het kind bij stabiliteit en continuïteit in de verzorging en opvoeding.

“Het contact met anderen is voor mij inspirerend en stimulerend en de workshops zijn voor mijn dagelijks werk nuttig. De Eigen Kracht-conferentie kunnen we gebruiken bij de terug-naar-huis-module, triple-P bij extra ondersteuning van pleegouders en het Better Care Network zet je aan het denken.”

Intimiteit: seks en zo
Pleegzorgwerker en consulent seksuologie José Baan benadrukte het belang van een gezonde seksuele opvoeding. Dat begint al bij het leren hanteren van spanning, het omgaan met verlangen en het leren falen van jonge kinderen. Daarbij gaat het om dagelijkse zaken als een verjaardag, een feestje of een proefwerk. Hier slecht mee om kunnen gaan, kan leiden tot bijvoorbeeld erectiestoornissen of grensoverschrijdend gedrag op latere leeftijd.

Nieuwsgierig geworden? Kom vooral een keer naar het symposium, voor pleegouders geldt een gereduceerd tarief. Enkele van de workshopleiders zullen we het komende jaar vragen hun verhaal in Mobiel te doen.


Tags: ,