Nazorg

Bram is ambulant begeleider bij een instelling voor pleegzorg. Hier begeleidt hij ouders en pleegouders. Voor Mobiel doet Bram verslag van zijn ervaringen in de pleegzorg.

Enkele maanden geleden werd ik gebeld door Janneke. We hadden elkaar al een paar jaar niet gesproken, maar indertijd des te meer. Schuldsanering, gesprekken bij het UWV, een woning zoeken, allemaal instanties en de bijbehorende administratie. Uiteindelijk met een terugplaatsing van haar kinderen bij moeder Janneke als kroon op het werk. Nu is er een brief gekomen waarin staat dat er fraude is geconstateerd en moet ze alsnog 3000 euro terugbetalen. Voor Janneke (nog steeds) een enorm schuldbedrag dat haar in de problemen zal brengen. Omdat ik mijn werk niet alsnog wil zien verdampen, ga ik bellen.

Het UWV blijkt oude administratie te hebben gecontroleerd en constateert dat er fraude is gepleegd. Janneke heeft gewerkt terwijl ze een Wajong-uitkering ontving. Dat klopt, dat was één van de eerste dingen die we recht hadden gezet. Ik wijs de medewerkster erop dat deze moeder daarna in de schuldsanering heeft gezeten. Oude schulden mogen nu niet alsnog worden afgerekend. Het antwoord is dat de fraude nu is vastgesteld en het dus een recente schuld is. Hier kan ik dus niets mee. Met veel moeite help je een gezin overeind en nota bene de instantie die uitkeringen regelt, dreigt de boel onderuit te trekken. Dat de hulpverlening die nodig is nadat deze schuld is geïncasseerd de maatschappij veel meer gaat kosten, daar heeft de overijverige medewerkster geen boodschap aan. Zij heeft haar opdracht en die voert zij uit. Gelukkig zijn er juristen die wel weten hoe het werkt. Na een paar maanden blijkt dat het inderdaad gaat om een oude schuld en dat deze wel degelijk is kwijtgescholden. De tijd die ik kwijt ben geweest aan al het telefoneren en uitzoeken kan ik niet te gelde maken. Nazorg is vrijwilligerswerk in hulpverlenersland.


Tags: ,