Mobiel nr. 4-2010

ADHD: Hoe haal ik het uit mijn hoofd?
Cathalijne Wildervanck
ISBN 9789055946826 – € 18,95

Dit boek geeft duidelijk aan hoe ADHD in het hoofd van mensen werkt en hoe je met deze informatie om kunt gaan als ‘eigenaar’ van het probleem of als omgeving van iemand met ADHD. Daarnaast wordt ook duidelijk verteld hoe men drukke gedachten op de juiste manier in het hoofd kan verwerken. Wat is belangrijk? Hoe filter je dit? Zeker als dit laatste aanspreekt, is het tweede deel van dit boek zeer verrassend om te lezen. Voor wie er minder mee heeft, kan het wat zweverig overkomen. Kortom, het boek geeft voor een ADHD-er een goed beeld van wat er met hem/haar aan de hand is en wat je er mee kunt. (GJPW)

Dilemma’s delen
AnneMarie Bloemhoff
ISBN 9789079017034 – € 10

Meer weten over jeugdhulp? Deze uitgave is zeker een aanrader, zowel voor mensen die het werk nog niet kennen als voor mensen die bekend zijn met jeugdzorg. Werkers en cliënten, jongeren, pleeg­ouders: allen vertellen in dit boek over hun werk en/of ervaringen. Ieder perspectief komt afzonderlijk aan bod met eigen ervaringen. Na elk gedeelte volgt een top drie met aanbevelingen. Hoewel soms wat voorspelbaar en algemeen, geeft die top drie een goed beeld van wat mensen willen bereiken. Deze uitgave is gepresenteerd bij het vijfjarig bestaan van Trias Jeugdhulp in Overijssel. Hoe­wel dilemma’s inherent zijn aan het werk in de jeugdzorg en in het boekje aan bod komen, heeft de titel waarschijnlijk meer te maken met het proces van Trias om na de fusie tot één organisatie te komen. In het boekje zelf staan de dilemma’s minder centraal. Het totaal is een mooi en leesbaar boek dat informeert over wat er zoal speelt binnen een organisatie voor jeugdzorg, maar vooral ook vertelt hoe mensen het werk of de zorg ervaren. (MV)

Kiezen voor kinderen
Joep Choy, Ellen Schulze
ISBN 9789081394819 – € 25

In dit boek wordt een werkwijze voor pleegzorgwerkers gepresenteerd, naar aanleiding van een samenwerkingsproces tussen de schrijvers en medewerkers van Spirit uit Amsterdam. De bedoeling is om de besluitvorming over de toekomst van het kind te systematiseren. Hiervoor is een beoordelingsboog ontwikkeld met factoren waarmee hulpverleners in pleegzorg een gedegen advies kunnen formuleren voor het perspectief van het kind. Het boek besteedt veel aandacht aan het werken binnen de context van de hulpverleningsvariant, waarbij zowel pleeggezin als ouders begeleid moeten worden. Met heldere positieschetsen van de verschillende belanghebbenden en schema’s van mogelijke aanpak is dit boek voor werkers een vernieuwend hulpmiddel. Voor pleegouders kan het interessant zijn om het te lezen, maar het vereist ondanks de vele praktijkvoorbeelden toch een hoog abstractieniveau. Een artikel over dit onderwerp stond in Mobiel 3, 2008. (WK)

Vriendschap, een gps op mars
Kathleen Peeters
ISBN 9789490519018 – € 19,95

Hoe kan ik mijn vriendenkring uitbreiden? Is mijn vriend wel een vriend? Wanneer is het plagen, wanneer is het pesten? Deze en vele andere vragen komen aan bod in dit vriendschapsboek. Jongeren kunnen samen met een begeleider werken aan dit werkboek en hierdoor wordt zichtbaar dat familie een andere rol heeft dan vrienden. Jammer dat er in het boek niet gesproken wordt over pleegzorg. Het hoofdstuk familie is daardoor moeilijk in te vullen voor pleegkinderen. Desondanks is het een aanrader voor pleegkinderen voor wie vriendschap lastig is. (JZ)


Tags: ,