Thema: Pleegzorg en medicijnen

Binnen de redactie leeft het idee dat er in pleegzorg meer dan gemiddeld medicijnen worden gebruikt. Dit gaat met name over specifieke problemen die binnen pleegzorg regelmatig gezien worden. Het gaat dus niet zozeer om een kind met een lekkende hartklep, maar om bijvoorbeeld ADHD.

Uit onderzoek is gebleken dat er bij kinderen met hechtingsproblematiek meer risico bestaat op het ontwikkelen van psychopathologie (handelingen en ervaringen die kunnen wijzen op een psychische ziekte). Dit betekent niet dat er bij een verstoorde hechting automatisch sprake is van psychopathologie. In Belgisch onderzoek uit 1994 bleek dat er bij pleegkinderen twee tot drie maal zo vaak psychopathologie voorkwam als bij normale kinderen. Ook uit adoptieonderzoek blijkt die tendens. Behalve dat psychopathologie kan ontstaan uit verstoorde hechting, kunnen tal van problemen ontstaan door ongunstige omstandigheden tijdens de zwangerschap en de eerste levensjaren, zoals middelengebruik, ondervoeding of hersenletsel. Tot slot zijn bepaalde psychopathologische beelden voor een belangrijk deel erfelijk of aangeboren. Bij ADHD en autisme wordt gemeld dat bij 60% tot 80% van de gevallen erfelijkheid een rol kan spelen.

Voor dit thema schreef Rudi Bruggemans, kinder- en jeugdpsychiater, over de diagnosestelling, de overwegingen om wel of geen medicatie te gebruiken en over de medicijnen die regelmatig in pleegzorg worden gebruikt. Hij hecht eraan erbij te vermelden dat wat hij schrijft zijn mening en visie is, die weliswaar niet totaal uit de lucht komt vallen, maar ook niet klakkeloos door andere collega’s binnen of buiten pleegzorg overgenomen kan worden.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Pleegzorg en medicijnen’.


Tags: , ,