Agenda – Berichten – Internet

Animatiefilm voor kleuters

Kleuters voorbereiden op een pleegzorgplaatsing kan nu ook met behulp van een animatiefilm. ‘Een spannende dag voor Anna’ gaat op speelse wijze in op vragen van jonge kinderen die naar een pleeggezin gaan. De animaties zijn een mooie aanleiding om het onderwerp met jonge kinderen te bespreken. De film is te bekijken op www.pleegzorg.nl en kan ook op dvd besteld worden.

PGB’s stopgezet

Demissionair minister Ab Klink van VWS heeft de toekenning van een persoonsgebonden budget (PGB) voor nieuwe aanvragers tot 2011 stopgezet. Dit wegens een forse overschrijding van het budget. Het aantal aanvragers is namelijk sinds 2003 van 50.000 gegroeid naar ruim 120.000.

De William Schrikker Groep vreest dat stopzetting voor kinderen en jongeren die gespecialiseerde hulp en begeleiding nodig hebben, leidt tot langere wachtlijsten. De minister gaat wel in de gaten houden welke mensen door de wachtlijst in de problemen komen. Meer informatie op www.rijksoverheid.nl onder ‘gezondheid en zorg’.

Hand in hand naar meer kwaliteit

De stichting Quality4children heeft op Europees en op landelijk niveau kwaliteitsstandaarden ontwikkeld voor kinderen die niet bij hun ouders kunnen opgroeien. Deze standaarden sluiten aan op het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK) en de onlangs aangenomen VN Guidelines met betrekking tot uithuisgeplaatste kinderen.

Het congres ‘Hand in hand naar meer kwaliteit’ wil deze kwaliteitsstandaarden bekendmaken, bewustwording bereiken, zorgen dat de standaarden serieus worden genomen en een begin maken met implementatie. Het congres vindt plaats op 7 oktober in Amsterdam. Meer informatie op www.q4c-congres.nl.

Pleegvader schrijft

Pleegouders vertellen graag over hun eigen situatie en horen graag hoe het er bij collega-pleegouders aan toe gaat. Internet is wat dat betreft een geweldig medium, omdat een weblog zo gemaakt is. Het bijhouden ervan en nieuwe invalshoeken vinden, is soms lastig. Pleegvader Frans Lomans houdt een weblog bij op de website van het blad J/M voor ouders. Als hoofdredacteur van Panorama en Nieuwe Revu weet Lomans hoe hij moet schrijven en hoe hij de lezer geboeid houdt. Meerwaarde van het weblog is dat er verschillende bloggers zijn die over jeugd en opgroeien schrijven. Stuk voor stuk de moeite van het lezen waard: www.jmouders.nl/onzebloggers.htm.

Psychiatrie en kinderen

Het Landelijk Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie verbindt de wetenschap met de praktijk door wetenschappelijk onderzoek toegankelijk te maken voor zowel beroepskrachten als ouders/verzorgers. Op hun website is informatie te vinden over de meest voorkomende psychiatrische aandoeningen onder kinderen en tieners en over diagnostiek, behandeling met medicijnen en psychologische behandelvormen. Het centrum garandeert dat de informatie op de website gebaseerd is op wetenschappelijke theorieën. Voor wie graag wat meer wil weten over een bepaalde aandoening: www.kenniscentrum-kjp.nl.

Tieners

op internet

Het Trimbosinstituut heeft een brochure uitgegeven ‘Uw tiener en het internet’. Hierin staat alles wat bekend is over het internetgebruik van tieners. Bijvoor­beeld over de rol van internet voor jongeren en welke toepassingen ze vaak gebruiken. De risico’s van internetgebruik komen ook aan bod, met tips en advies voor opvoeders om daarmee om te gaan. In de webwinkel op www.trimbos.nl kunt u de brochure voor 0,95 bestellen of een inkijkexemplaar gratis downloaden. Alvast een tip van jongeren zelf, tijdens een presentatie op de IFCO: “Praat met ons over wat we doen op internet. Kijk niet over onze schouder mee, maar blijf op de hoogte van wat er op internet speelt, zodat je kunt helpen als we ergens tegenaan lopen.”


Tags: ,