Mobiel nr. 3-2010

Waarom ben ik ik?
Manfred Frank
ISBN 9789055946788

Manfred Frank heeft een kindercollege gegeven in Tübingen (Duitsland) over de filosofische vraag: “Waarom ben ik ik?” Op verzoek heeft hij dat college uitgewerkt in dit boekje. Aan de hand van allerlei leuke verhalen en tekeningen laat hij zien dat deze vraag al heel lang gesteld wordt. Zo komt hij uit bij Descartes die de conclusie trok: “Ik denk, dus ik besta.” Zolang wij kunnen denken, zijn wij wezens met een ‘ik’. IK is een duidelijk baken dat licht werpt op alle andere zaken in ons leven. Het maakt dan niet meer uit waarom ik ik ben, ‘ik’ ben gewoon ‘ik’. Dat geluk wenst hij alle lezers. Pleegkinderen zitten ook nogal eens met deze vraag. Misschien kan dit boekje hen helpen, maar het vraagt wel enig doorzettingsvermogen, want het is soms niet eenvoudig te begrijpen. Vanaf 12 jaar. (MK)

De Multiculturele Persoonlijkheid als gevolg van adoptie en migratie
I. Ypenburg
ISBN 9789023245025

“Al mijn kleinkinderen komen met een gekleurde vriend of vriendin. Hun moeder wilde juist niets van ‘gekleurde’ mensen weten. Mijn generatie werd verplicht op te gaan in de Nederlandse cultuur en nu gaan mijn kleinkinderen op zoek naar hun niet-Nederlandse identiteit”, aldus de oma van onze pleegkinderen. Zij benoemde, zonder dat ze het besefte, de essentie van dit boek. Hoe werkt de oorspronkelijke cultuur bij de tweede of derde gene­ratie immigranten door? Wat betekent het voor geadopteerde kinderen, ook pasgeboren baby’s, om op te groeien in een geheel andere cultuur dan die zij on­bewust met zich meedragen. Wat is een culturele identiteit? Wat betekent een multi­culturele samenleving? Dit boek toont de zoektocht naar en de diversiteit van een multi­culturele persoonlijkheid en beschrijft dat leven met twee culturen ge­makkelijker is dan tussen twee culturen. (MV)

Ik ga naar papa
Martine Delfos
ISBN 9789085605607

Dit boekje is er weer een in de serie therapeutische boeken van Martine Delfos. Het is bedoeld voor kinderen van 4 tot 10 jaar van wie vader of moeder in de gevangenis of een tbs-kliniek zit. Op een heel simpele manier neemt het boek het kind bij de hand om uit te vinden wat de grote mensen moeilijk vinden om het kind te vertellen en waar het kind allang het een en ander van aanvoelde. Hier­door wordt het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de ouder bespreekbaar en het boek is dan ook een grote aanwinst in de serie. Het geeft (pleeg)ouders een mooie aanleiding voor gesprek en uitleg in handen. Zo’n boekje was er niet en is zeer nodig. (WK)

Kinderen willen opgevoed worden
M.J. Vandepitte
ISBN 9789020203653

Het is de kunst van elke ouder of opvoeder om je kind te zien zoals hij of zij is. Ouders en opvoeders kunnen hun kind helpen om een realistisch, positief zelfbeeld op te bouwen. Zij kunnen hun kinderen toestaan om hun eigen gevoelens, gedachten en verlangens te hebben. Door hun gedrag dat voortkomt uit hun gevoelens, gedachten en verlangens te benoemen en de gevolgen daarvan te laten zien (spiegelen), leren zij zichzelf beter begrijpen. In dit boek wordt speciaal aandacht besteed aan het omgaan met boosheid van kinderen. De schrijfster gaat uit van het positieve van de ouder en het kind. Vanuit deze gedachte kunnen de ouders de kinderen alleen maar positief steunen waardoor de kinderen een positief zelfbeeld kunnen ontwikkelen. (JZ)


Tags: ,