Kinderen In Pleeggezinnen: KIP

Voor pleegkinderen is er in pleeggezinnen veel aandacht. Vaak zijn er ook ‘eigen kinderen’ in het pleeggezin. Hun vrienden en vriendinnen begrijpen niet wat wonen in een pleeggezin betekent en ze willen toch hun verhaal kwijt. Daarvoor zijn er KIP-groepen. KIP staat voor Kinderen In Pleeggezinnen. Daphne, Thalasha en Sandra geven leiding aan deze KIP-groepen in Zeeland en zij vertellen wat er in deze groepen gebeurt.

Verbondenheid
De KIP-groep in Zeeland is ongeveer zeven jaar geleden gestart. Na een jaar zijn het twee groepen geworden, een in Middelburg en een in Terneuzen, later werd dit Axel. Er zijn vier bijeenkomsten per jaar plus tweemaal een gezamenlijke bijeenkomst: Sinterklaas en de jaarlijkse afsluiting. De laatste jaren is er bij de afsluiting een overnachting. De begeleiders van beide groepen hebben veel contact met elkaar. De jongeren die komen zijn 11 tot 17 jaar. Het leeftijdsverschil is best groot. Dit merk je aan de dingen die hen bezighouden. Toch vinden ze het fijn om te weten hoe het er in een ander pleeggezin aan toe gaat. Ze hebben iets gemeen en dat geeft verbondenheid. Het aantal deelnemers verschilt per keer. De bijeenkomsten zijn vrijblijvend en daardoor is het vaak niet te voorspellen hoe groot de groep zal zijn voor een bepaalde avond.

Middelburg heeft een vaste kern van vijf en Axel van negen jongeren. De groep in Middelburg wordt begeleid door Daphne (19 jaar) en Thalasha (21 jaar). Beiden studeren Social Work aan de Hogeschool Zeeland. De groep in Axel wordt begeleid door Sandra (23 jaar). Zij is vorig jaar af­gestudeerd en werkt als verpleegkundige. De begeleiding heeft meestal een sturende en stimulerende rol in de groep. Daarnaast houden ze zich bezig met het organiseren van de bijeenkomsten, het regelen van ruimtes en verantwoording afleggen naar Pleegoudersupport Zeeland, want daar vallen de KIP-groepen onder.

Vreemde kinderen in huis
Het is voor kinderen van pleegouders fijn dat er een groep speciaal voor hen is, want zij worden soms een beetje ‘vergeten’. De jongeren vinden het fijn om hun ervaringen te kunnen delen met anderen die snappen waar het over gaat. Kinderen die geen pleegbroers of pleegzussen hebben, weten niet wat pleegzorg inhoudt: er wonen ‘vreemde’ kinderen in je huis en je moet je ouders delen met die kinderen. Dit is voor sommigen best heftig. Zij willen hun gevoelens hierover kwijt en andere kinderen uit pleeggezinnen begrijpen die gevoelens en vertellen hoe het er in hun gezin aan toegaat. Zo delen ze hun ervaringen en dat is heel waardevol. De jongeren weten dat ze erop kunnen vertrouwen dat wat ze vertellen binnen de groep blijft.

Praten en plezier
De bijeenkomsten gaan niet alleen over problemen. Meestal begint een bijeenkomst met een rondje waarbij iedereen kan vertellen hoe het met hem gaat en hoe de situatie thuis is. Alles wat ze kwijt willen, komt hier naar voren. De jongeren bepalen zelf wat ze willen delen en waar ze het liever niet over hebben. Dit wordt altijd gerespecteerd. Daarna is er een activiteit. Een spel, knutselen, een buitenactiviteit of een film kijken. De deelnemers geven vaak zelf aan wat ze graag zouden willen doen, hier houdt de leiding dan rekening mee. Tijdens de activiteit wordt er natuurlijk nog volop gekletst. Vaak komen dan de verhalen los en praten de jongeren gemakkelijker over thuis. Alsof er minder druk op komt te liggen waardoor ze er beter over kunnen praten. Het belangrijkste bij de KIP-groep is het hebben van plezier en het delen van ervaringen. De jongeren moeten hun ‘ei kwijt kunnen’ en daarnaast een fijne avond hebben met elkaar. Ze willen vooral dat het niet op school mag lijken, ze komen voor hun plezier.

E-KIP-groepen
In het noorden van Nederland is er ook aandacht voor de kinderen van pleegouders. Daar noemen ze het de E-KIP-groep (eigen kinderen in pleeggezinnen). De werkwijze is hetzelfde als bij de KIP-groepen in Zeeland. In Drenthe is er bovendien een groep gestart voor jongeren vanaf 18 jaar en laatst is er een klim-klauter-kletsdag gehouden voor eigen kinderen in pleeggezinnen, waar zeer veel belang­stelling voor was.

Informatie over groepen in Groningen, Friesland en Drenthe: www.pleegwijzer.nl. Informatie over groepen in Zeeland: www.pleegouderssupport.nl.

Meer over kinderen van pleegouders:

‘Het is heel knap van de kinderen’, eindrapportage van een onderzoek naar de mening en beleving van kinderen van pleegouders. 2001, Bureau WESP; Fiet van Beek, Jorien Meerdink, ISBN 9076027218.

‘Gezellig en irritant’, ervaringen van kinderen van pleegouders. 2003, Uitgeverij SWP; Fiet van Beek, Jolanda Stellingwerff, ISBN 9066655070.


Tags: ,