Thema: Het voortgezet onderwijs

Een aantal jaren geleden zijn er voorlichtingsprojecten geweest over pleegkinderen in het basisonderwijs. Zo werd er onder meer een boekje NOOT1 uitgegeven voor leerkrachten. Voor dit thema staan we stil bij het vervolgonderwijs. Het bleek nog niet zo gemakkelijk om over dit onderwerp informatie boven tafel te krijgen. Het zou zinvol zijn om ook voor het voortgezet onderwijs uitdeelinformatie te ontwerpen, zoals die er ook is voor adoptiekinderen. Uiteindelijk hebben pleegkinderen een extra ontwikkelingstaak op weg naar volwassenheid: een plaats geven aan ouders en pleegouders en hun pleegkindstatus accepteren.

Amber van 13 verwoordde waarom de middelbare school voor een pleegkind heel anders is dan voor een kind dat bij zijn eigen ouders woont. Ze schreef een gedicht over haar leven als pleegkind:

Mijn leven
Leven als een pleegkind.
Waar ben je aan toe?
Ik weet het niet.
Ik ben onzeker.
Kinderen zeggen maar wat.
Ze weten niet dat het pijn kan doen.
Soms wil ik zo als hen zijn.
Een vader en een moeder.
Het leven lijkt me dan zo veel makkelijker.
Maar ik ben niet zwak.
Ik leef op deze manier.
Mijn lot ligt in mijn handen.
Mijn leven gaat zoals ik dat wil.
Iedereen heeft tegenslagen.
De een erger dan de ander.
Hoe je ermee omgaat is jouw keus.

Amber El-kamash

NOOT 1 Een kind uit een pleeggezin in de klas, informatie voor leerkrachten aan de basisschool. 2005, Uitgeverij Ten Brink Meppel. Fiet van Beek, Jolanda Stellingwerff, ISBN 907786035.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Het voortgezet onderwijs’.


Tags: , ,