Agenda > Berichten > Internet

Lintjesregen 1

Mobiel werd dit jaar rijkelijk bedeeld bij de lintjesregen. Bestuurslid Gerard van Well, zijn vrouw Desiree van Well-Hendriks en redactielid Femmie Juffer werden onderscheiden door de koningin. Gerard van Well als Ridder in de Orde van Oranje-Nassau, Desiree van Well-Hendriks als Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Het echtpaar begon in 1973 als pleegouders en ving door de jaren heen twaalf kinderen op. Van Well was tot zijn pensionering in 2004 werkzaam als beleidsmedewerker van de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen.

Sinds 1988 is Van Well bestuurslid van de Stichting Mobiel en secretaris van de Stichting Op Kleine Schaal. Deze stichting houdt zich bezig met het bevorderen en stimuleren van deskundigheid in de jeugdhulpverlening in het algemeen en in de pleegzorg in het bijzonder. Het echtpaar was altijd bereid om aspirant-pleegouders te informeren over het pleegouderschap en stond voor hen klaar op het gebied van emotioneel-pedagogisch en juridisch advies. Samen hebben zij de pleegzorg in binnen- en buitenland op de kaart gezet.

Lintjesregen 2

Professor dr. F. Juffer werd benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Sinds 2000 is Femmie Juffer bijzonder hoogleraar Studie van Adoptie van de Afdeling Algemene en Gezinspedagogiek aan de Universiteit Leiden. Zij heeft internationaal een reputatie opgebouwd op het gebied van adoptieonderzoek en is lid van verschillende wetenschappelijke advies- en onderzoekscommissies op het gebied van onder meer adoptie en gezinspedagogiek.

Zij is naast haar redactielidmaatschap bij Mobiel redactielid van het Adoptietijdschrift en betrokken bij bulletins en vaktijdschriften. Haar publicaties zijn toegankelijk voor een breed publiek. Femmie Juffer was betrokken bij de oprichting van het Adoptie Driehoek Onderzoek Centrum.

Factsheet 2009

De forse groei van de pleegzorg zette ook in 2009 door, zo blijkt uit de jaarcijfers van Pleegzorg Nederland. In 2009 zetten 13.011 pleeggezinnen zich in voor de opvang van 23.355 pleegkinderen. Het aantal plaatsingen groeide met 10%.

De capaciteit (het aantal plaatsen) groeide ook, maar desondanks worden er nog steeds meer kinderen geholpen dan er budget is. Het bezettingspercentage daalde namelijk van 106% naar 103%. Van de totale capaciteit wordt 20% betaald uit incidentele middelen waarbij onduidelijk is hoelang deze middelen beschikbaar blijven. Het aantal kinderen dat op een geschikte pleegzorgplek wachtte, daalde van 954 naar 568.

Een groep kinderen wacht langer dan wenselijk. Dat geldt in het bijzonder voor kinderen met ernstige emotionele en/of gedragsproblemen die intensieve plaatsingen behoeven. Voor het plaatsen van broertjes en zusjes samen blijkt het ook lastig om een pleeggezin te vinden en in crisissituaties lukt het niet altijd om vraag en aanbod op elkaar af te stemmen. Het overzicht van de jaarcijfers staat op www.pleegzorg.nl.

Congres ‘Zorgen voor pleegzorg’

Op donderdag 16 en vrijdag 17 september 2010 organiseert Pleegzorg Vlaanderen vzw in Leuven, België, een internationaal pleegzorgcongres. Het congres staat open voor iedereen uit binnen- en buitenland die betrokken is bij of geïnteresseerd is in pleegzorg: de cliënten, de pleeggezinnen, medewerkers en directies binnen de hulpverlening en de overheid. Zeven sprekers behandelen thema’s die op dit ogenblik actueel zijn in de Vlaamse pleegzorg. Daarnaast kunnen deelnemers in 44 werkgroepen thema’s uitdiepen. Het congres kost € 75,00 per dag. Pleeggezinnen, cliënten, studenten en leden van Pleegzorg Vlaanderen vzw krijgen reductie.

Op www.fostercareflanders.be staat het programma, kan men zich online inschrijven en staat aanverwante informatie.


Tags: ,