Slechte ervaring jongeren

Jongeren voelen zich weinig serieus genomen door de jeugdzorg, zegt onder­zoek van Defence for Children. Volgens de resultaten vindt 62% van de ondervraagde jongeren dat ze niet goed geïnformeerd zijn over de bevoegdheden die jeugdzorg heeft. Daarnaast geeft 71% aan dat de gezinsvoogd niet goed bereikbaar is en heeft 60% van de jonge­ren niet het gevoel dat zij vóór hun uithuisplaatsing gehoord zijn door iemand die zij als deskundig beschouwen. Defence for Children stelt dat er meer aandacht moet komen voor de mening van jongeren in de jeugdzorg. Meer op www.defenceforchildren.nl.

Wat werkt?

Welke interventie past het best bij een kind met ADHD? Wat is er bekend over de kwaliteit en effectiviteit van daghulp, pleegzorg en residentiële jeugdzorg? Het Nederlands Jeugdinstituut biedt in haar publicaties ‘Wat werkt?’ actuele informatie aan beroepskrachten over werkzame vormen van preventie en behandeling van problemen en stoornissen bij kinderen, jongeren en gezinnen. De informatie is gebaseerd op de meest recente wetenschappelijke inzichten. De informatie is te vinden via www.nji.nl/watwerkt. Ook interessant voor betrokken (pleeg)ouders de meer willen weten over de keuzes van beroepskrachten inzake hun (pleeg)kind.

Onderzoek netwerkpleegouders

Provincies moeten ervoor zorgen dat netwerkpleegouders snel de begeleiding en financiële vergoeding krijgen die ze nodig hebben. Dat zegt Nationale Ombudsman, Alex Brenninkmeijer, naar aanleiding van zijn onderzoek naar de problemen die netwerkpleegouders ervaren. Zij krijgen net als andere pleegouders pleegvergoeding, maar die komt vaak laat en soms zelfs helemaal niet. Brenninkmeijer stelt dat de provincies gezamenlijk beleid moeten opstellen om de problemen op te lossen. Daarin moet bijvoorbeeld staan dat netwerkpleeg­ouders binnen drie maanden begeleiding en een vergoeding krijgen. Op www.nationaleombudsman.nl staat het hele rapport ‘Komt een kind bij de buurvrouw’.

Europese IFCO

Van 4 tot en met 7 juli vindt in Brighton, Engeland, het tweejaarlijkse seminar van internationale pleegzorgorganisatie IFCO plaats. Een uitgelezen kans om internationaal contact te leggen met betrokken pleegouders en pleegzorg­begeleiders uit Europa, maar ook van daarbuiten, en te leren over elkaars ervaringen en methodieken. Meer informatie en aanmelding via www.brighton 2010.ifco.info.

Pilot Trias Jeugdhulp

Bij Trias Jeugdhulp is dit voorjaar de pilot gestart ‘Eigen Kracht en Pleegzorg’. Binnen deze pilot wordt het maken van een plan door de familie/het sociaal netwerk zelf, gepresenteerd als de vaste werkwijze van de organisatie. Bij de familie komt er een Eigen Kracht-coördinator langs voor informatie. Aan de pilot kunnen vijftig verschillende families meedoen. De instroom kan komen vanuit aanmelding vanuit spoedzorg (pleegzorg en CIT), aanmelding vanuit ‘Terug naar Huis’ (pleegzorg) of na een Eigen Kracht-conferentie waar in het plan opvang binnen de eigen familie of sociaal netwerk opgenomen is (netwerkpleegzorg).

Lezing over hechting

Woensdag 16 juni organiseren Gezinshuis.com en de Rudolphstichting een interactieve lezing van Martine Delfos met als thema ‘Ik ben aan ze gehecht’. De avond is speciaal voor gezinshuisouders en pleegouders en vindt plaats van 19.30 tot 21.30 uur in dorpscentrum de Glinster in De Glind. Meer info: www.rudolphstichting.nl.

De Kindercaravan

Stichting de Kindercaravan biedt minder kapitaalkrachtige pleeggezinnen een vakantieweek in de caravan aan in de omgeving van Bergen op Zoom. De stichting is op dit moment aan het fondsenwerven om naast de caravan ook extra’s mogelijk te maken als fietsenhuur en een dagje uit. Meer informatie op www.dekindercaravan.nl.


Tags: ,