Mobiel nr. 2-2010

Pleegouderschap in de praktijk
Gerda Doelman
ISBN – € 13,50

Een praktisch en vooral leesbaar boekje. De schrijfster onderkent dat pleegouders geen professionals zijn, maar dat pleegkinderen in een gezin wel meer vragen van hun opvoeders. Doelman zet de verschillende aspecten van pleegzorg, zoals het starten als pleegouder, het reageren op gedrag van een pleegkind of de leiding houden in het gezin, op een rijtje. Met heldere voorbeelden, uitleg, maar ook met prikkelende vragen die je aan het denken zetten. Ieder onderwerp wordt afgesloten met een boekenlijstje voor wie er nog meer over wil weten. Een aanrader. (PS)

Oma’s en de zorg voor hun kleinkinderen
Roy Beyaert
ISBN – € 14,90

Oma’s weten uit ervaring en door verhalen van hun moeders veel over kinderen die ziek zijn. De schat aan medische informatie over allerlei kinderkwalen uit dit boekje is echter toch nog een aanvulling op hun kennis. Het Nederlands Huisartsen Genootschap heeft deze informatie verzameld. Huisartsen zien regelmatig de moderne oppasoma met haar kleinkind op het spreekuur komen. Dit boekje is een aanrader, niet alleen voor oma’s maar ook voor (pleeg)ouders, verzorgers en leerkrachten. (JZ)

Kennisboek Pleegzorg
dr. J. Strijker
ISBN – € 37,50

Dit boek is bedoeld voor studenten orthopedagogiek, gedragswetenschappers en beleidsmakers die inzicht willen krijgen in pleegzorg. Het geeft een overzicht van wetenschappelijke publicaties op het gebied van pleegzorg, vooral uit de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk, waarna het verband wordt gelegd met de in Nederland geldende wet- en regelgeving en opvattingen. Door een heel overzichtelijke inhoudsopgave valt het boek erg goed ‘op onderwerp’ te lezen. De onderwerpen gaan over wet­geving en organisatie, werving en uitval, hechting, loyaliteit en bezoek van de ouder, mishandelde kinderen in de pleegzorg, het pleeggezin, netwerkpleegzorg, afgebroken plaatsingen en de overgang naar volwassenheid. Voor de meer dan gemiddeld geïnteresseerde lezer is het een lezenswaardig boek, al moet je wat om al de onderzoeksresultaten heen lezen. (WK)

Fladdertje Koekoek en de vreemde broodvogels
Reinalda Kerseboom
ISBN – € 15

Fladdertje Koekoek woont in een nest met andere vogels, maar niet met haar eigen ouders. Het lukte hun namelijk niet om zelf een nest te maken. Daarom woont Fladdertje ergens anders. Fladdertje mist haar ouders. Onder haar veren draagt ze een dikke en zware laag verdriet. Fladdertje ontmoet de uil Takkeling. Samen maken ze een grote reis en zo ontdekt Fladdertje dat elke vogel op een andere manier zijn kinderen grootbrengt. Door al die ontmoetingen kan Fladdertje de situatie accepteren en gaat ze minder verdrietig door het leven. Een leuk boek voor alle kinderen in de basisschoolleeftijd, maar vooral voor kinderen die met pleegzorg of adoptie te maken hebben. (JZ)


Tags: ,