Onzichtbaar

Bram is ambulant begeleider bij een instelling voor pleegzorg. Hier begeleidt hij ouders en pleegouders. Voor Mobiel doet Bram verslag van zijn ervaringen in de pleegzorg.

Eens per jaar heb ik een periode dat al mijn tijd opgaat aan verslagen. Een paar weken lang maak ik dan echt het minimum aan afspraken, zodat ik tijd heb om te schrijven. Als ik geen afspraken maak, wordt er ook bijna geen contact met mij gezocht. Dat is opvallend.

Die periode geeft goed aan waar mijn werk uit bestaat. Het leven in een pleeggezin gaat veelal zijn gangetje wel. Ook als ik mij daar niet mee bemoei. Ik moet er voor zorgen dat het goed blijft gaan. Daar heb ik het vooral druk mee. Dus: nu alvast papieren regelen en invullen met een kind dat straks achttien wordt, zorgen dat er contact met de ouders is vóór de puberteit begint of zorgen dat de intern begeleidster op de school van de situatie van een kind op de hoogte is.

Dat ‘effenen’ van het pad dat een pleeggezin bewandelt, is niet zo zichtbaar. Als iets goed gaat, zie je het werk bijna niet terug. Het staat dan ook op gespannen voet met onze verslagen en methoden. Die willen dat ik inspeel op de problemen en niet dat ik er op vooruitloop. Eigenlijk zou ik het eerst fout moeten laten lopen, vervolgens mijn cape omhangen om de boel te komen redden.

Ik denk daar anders over. Dus lever ik verslagen met minder spannende verhalen aan. Ik ben dan ook heel erg blij dat ik een leidinggevende heb die weet hoe de praktijk er uit ziet…


Tags: ,