Mobiel nr. 6-2009

Ieder kind heeft grenzen nodig
A. Kast
ISBN 9789055946518 – € 19,95

‘Ieder kind heeft grenzen nodig’ gaat over liefdevol en consequent opvoeden van kinderen onder de twaalf jaar. De schrijfster legt in deel een uit welk soort grenzen een kind op verschillende leeftijden nodig heeft. Haar tekst wordt ondersteund door speels vormgegeven tabellen met voorbeelden uit de tekst, een soort samenvatting. Deel twee gaat over ‘alle ouders maken fouten’. Ze legt op een goede manier uit wat gedrag kinderen kan opleveren en hoe je ontstane ineffectieve gewoonten kan omkeren. In deel drie vertelt ze hoe je een plan kunt maken om dingen aan te pakken, steeds met praktische voorbeelden. Ze sluit het boek af met handige trucs om lastige situaties te doorbreken. Een boek waar ouders met jonge kinderen en pleegouders goede ideeën uit kunnen halen. (WK)

Verbannen uit Indië, 1836-1845
Nico Vink
ISBN 9789057305009 – € 29,50

Niek, net acht, wordt uit Indië naar Nederland gestuurd omdat het beter voor zijn toekomst is en je op de Nederlandse scholen meer leert. Hij komt bij een oom en tante terecht. In het boek beschrijft hij zijn gevoelens van vervreemding, aanpassen aan en inpassen in een gezin dat zo anders is. Ook staan er brieven in, die hij zijn moeder in Indië stuurde. Zijn omgeving en de gebeurtenissen tijdens de reis, het leven bij oom en tante en de gebeurtenissen in de oorlogsjaren rond Enschede worden zeer minutieus en uitgebreid beschreven. Voor jonge lezers leest het daardoor misschien wat traag. Het boek biedt oudere plaatsgenoten en leeftijdsgenoten veel herkenning. (FW)

Maria was haar naam
Willy Babylon
ISBN 9087880576 – € 10,00

Maria woonde van haar tiende tot haar zestiende levensjaar in het kindertehuis Vredestein. Na de scheiding van haar ouders, eind jaren 30, kon ze niet bij haar moeder blijven wonen. Haar moeder bracht haar naar het kindertehuis, waar een streng regime gehandhaafd werd ‘in het belang van het kind’. Alle belevenissen die Maria meemaakt, worden als een opsomming van feiten beschreven. Tussen de regels door lees je dat Maria worstelde met de manier waarop het tehuis met de kinderen omging, dat ze angstige, verdrietige, eenzame en ook fijne momenten beleefde in het tehuis. Vooral oud-bewoners zullen zich in dit verhaal herkennen. (JZ)

Vraag maar raak!
uitgave Pleegzorg Nederland

Vraag maar raak! is voor kinderen die naar een pleeggezin gaan. Op een kindvriendelijke manier komen vragen aan de orde die het kind zou kunnen stellen en volgen er duidelijke antwoorden. Behalve leuke tekeningen van Wendy Wuzzel, staan er ook uitspraken in van kinderen uit de WAT?!-krant. Na het laatste hoofdstukje over de rechten van pleegkinderen worden die rechten op een rij gezet en helder uitgelegd. Het negende hoofdstuk is een woordenboek dat de begrippen verklaart waarmee een pleegkind te maken kan krijgen. Het laatste hoofdstuk geeft allerlei websites, telefoonnummers en e-mailadressen die je als pleegkind ooit nodig zou kunnen hebben. Het is een waardevol boekje om kinderen mee te geven als ze de moeilijke overstap naar een pleeggezin moeten maken. Vanaf een jaar of tien kunnen ze zelf begrijpen wat er in staat, aan jongere kinderen kunnen volwassenen aan de hand van dit boekje veel uitleggen. Vraag ernaar bij uw pleegzorgbegeleider. (MK)


Tags: ,