Thema: Religie in pleeggezinnen

Zo rond de kerst leek het ons als redactie een mooie gelegenheid om eens stil te staan bij religie in pleeggezinnen. Nederland is toch, qua samenleving, gestoeld op het christelijk geloof. Dat is op veel manieren merkbaar, ook al ben je niet kerkelijk. Bijna alle basisscholen vieren op een of andere manier kerst. Pasen, Pinksteren en Hemelvaart zijn nationale vrije dagen. Verder hoef je de winkels maar te bekijken en kerst komt je uit alle richtingen tegemoet. Dat heet cultuur. Pleegkinderen die in Nederland wonen, kennen deze cultuur en haar symbolen als vanzelfsprekend onderdeel van het Nederlandse leven, onafhankelijk van hun religieuze of culturele achtergrond.

Arie van Houwelingen schrijft over religieuze opvoeding in pleeggezinnen. De rol die religie speelt bij de matching wordt in het tweede artikel belicht door Piet Verpoorte. Deze verhalen worden aangevuld met praktijkverhalen. Welke dilemma’s kom je tegen en welke oplossingen zijn er gevonden? Je kunt als pleeggezin niet een kind in een andere godsdienst opvoeden dan je zelf hebt, maar je kunt wel openstaan voor andere geloven en met je pleegkind mee op onderzoek gaan. Wat de islam betreft kan het boek ‘Wij vertellen het mooiste verhaal’ daarbij een hulpmiddel zijn. Daarvan vindt u ook een recensie in dit thema.

Lees hier alle artikelen uit het thema ‘Religie in pleeggezinnen’.


Tags: , ,