Als een kind gedoopt wil worden

Een kind dat in een pleeggezin met een (ander) geloof te maken krijgt, zal zich soms ook bij dat geloof willen aansluiten. Voor ouders is dat niet altijd gemakkelijk. Het advies is meestal om te wachten tot een kind volwassen is zodat het zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar keuze. Hieronder leest u enkele lezersbijdragen waarin een kind er al veel eerder zelf voor wilde kiezen om gedoopt te worden.

Maar ik niet, hè…?

“Het is jaren geleden. Onze pleegdochter, inmiddels de dertig ruim gepasseerd, zat naast me in de kerk. De predikant zei: ‘Jongens en meisjes, jullie als gedoopte kinderen…’ De rest miste ik door een forse por van de zesjarige naast me. ‘Maar ik niet, hè pap? Waarom niet?’ zei ze. Bijna zei ik: ‘Vraag het de dominee maar.’ Maar ja, in een volle kerk? Ze bleef er in de jaren erna tegenaan lopen. Haar familie was het probleem niet, die was er niet tegen. Ook de kerk waar ze geboortelid was en die jaarlijks informeerde naar haar welzijn, was het er helemaal mee eens dat ze bij ons in de kerk opgroeide. Op school, op catechisatie, steeds weer liep ze er tegenaan: op kerk­rechtelijke gronden was dopen in onze kerk niet mogelijk, want pleegzorg is toch tijdelijk, zelfs na tien jaar. Ze was net het huis uit toen ze belijdenis deed en eindelijk gedoopt werd. Het eind van een strijd, ze mocht er helemaal bij horen. Haar blik van ‘yes!!’ zal ik nooit vergeten. Intussen woont ze al weer jaren in een pastorie als predikantsvrouw.”
(Frits, pleegvader van Anne)

Ik regel het zelf wel

“Onlangs was ik bij de familie Janssen. Informerend naar de dertienjarige pleegzoon Ben, een leuke sociale knul, vernam ik dat het hem goed ging. ‘Zondags in de kerk is hij best actief, hij doet leuk mee’, vertelde pleegvader. ‘Wat fijn dat hij zich er thuis en geaccepteerd voelt’, antwoordde ik.

Waarop pleegvader vertelde: ‘Nou, hij heeft ons dit weekend wel enorm verrast.’ Op mijn vragende blik, kwam het verhaal. ‘Ben had de voorganger een tijd geleden gevraagd of hij gedoopt kon worden omdat hij bij God wilde horen. Na een gesprek hadden ze bedacht dat dit een mooie verrassing voor ons zou zijn. Afgelopen zondag is hij gedoopt. Het was mooi, heel ontroerend, dat begrijp je zeker wel?’ Dat deed ik zeker, maar niemand had eraan gedacht toestemming te vragen aan de voogdijinstelling of aan de voogd. Dat was wel nodig geweest, al is het mooi dat de diepste wens van deze jongere vervuld is. De vader van Ben is moslim, zijn moeder is overleden en of zij banden had met een kerk is niet bekend. Ben vertelt het zijn vader niet, misschien later.”
(Else, pleegzorgbegeleider)

Hoelang moet je wachten?

“Hoe lang moet je wachten in een pleeggezin? Kun je na drie jaar zeggen ‘die blijft’ of pas na tien jaar? Er zijn misschien wel regels, maar als dominee of leraar moet je wel voorzichtig zijn met hoe dat gezegd wordt tegen kinderen. Onze wijkpredikant was helder tegen onze pleegzoon: ‘Er is besloten dat we pas dopen na adoptie, dan is het zeker dat een kind blijft. Dat betekent niet dat je niet bij God hoort, want dat hoor je wel.’ Wij wachten nu tot hij zelf kan beslissen.”
(Dirk, pleegvader)


Tags: , ,