Agenda > Berichten > Internet

Groot plezier

Met de leus ‘Een kaartje? Kleine moeite, groot plezier!’ werd lang geleden het versturen van ansichtkaarten gepromoot. Kaartjes sturen kan tegenwoordig ook digitaal. Pleegzorg Nederland heeft op haar website een serie ‘hartelijke e-cards’ geplaatst die je digitaal kunt verzenden. Op www.pleegzorg.nl/ecard kun je kiezen uit frisse hartenkaarten of retrokaarten. Leuk om te versturen en je promoot tegelijkertijd de pleegzorg.

Kinderrechten

Op 20 november was het twintig jaar geleden dat de VN Kinderrechten werden opgesteld. Het lijkt een document dat vooral in landen ver weg aandacht nodig heeft, maar niets is minder waar. Veel kinderen in Nederland krijgen niet waar ze recht op hebben, zoals recht op spelen, recht op onderwijs of recht op een eigen mening. De meeste kinderen zijn ook niet op de hoogte van hun rechten. De vernieuwde website Kinderrechten.nl en een radiocampagne die eind november werd gelanceerd, moeten dit veranderen. Wat zijn kinderrechten? Hoe worden kinderrechten nageleefd? Wat te doen als kinderrechten geschonden worden? Welke positie hebben kinderrechten in het rechtssysteem? U vindt de ant­woorden en nog veel meer informatie op www.kinderrechten.nl.
Defence for Children

Valse herinneringen

Kinderen zijn eerder geneigd valse herinneringen te ontwikkelen over een fictieve negatieve gebeurtenis dan over een fictieve neutrale gebeurtenis. Dat blijkt uit het promotieonderzoek van Henry Otgaar dat op 13 november verdedigd werd aan de Universiteit Maastricht.
De onderzoeker vindt deze resultaten van belang voor rechtszaken waarin kinderen gehoord worden, omdat rechts­zaken meestal over negatieve gebeurtenissen gaan. Uit het onderzoek bleek verder dat kinderen zich fictieve gebeurtenissen gaan herinneren door suggestieve interviewtechnieken. De kans op onjuiste herinneringen neemt toe als kinderen veel kennis over de gebeurtenissen hebben.
Universiteit Maastricht

Programma’s kindermishandeling

Er zijn onvoldoende preventie- en behandelprogramma’s rondom kindermishandeling en ze worden zelden onderzocht op effectiviteit. Het proefschrift ‘Child maltreatment: prevalence and risk factors’, waarop Eveline Euser op 26 november promoveerde aan de Universiteit Leiden stelt dit. Euser vraagt aandacht voor de wetenschappelijke onderbouwing van de huidige preventie- en behandelprogramma’s. Ze onderzocht onder meer het verband tussen kindermishandeling en etniciteit. Vooral bij getraumatiseerde vluchtelinggezinnen is er een verhoogd risico op kinder­mishandeling. Deze gezinnen hebben behoefte aan een passend hulpaanbod. Om hun gezinssituatie te beoordelen zouden zij volgens Euser bij aankomst in Nederland op trauma’s gescreend moeten worden.
Universiteit Leiden

Passend onderwijs verandert

Staatssecretaris Dijksma van Onderwijs gaat de financiering van passend onder­wijs ingrijpend veranderen. Het geld voor leerlingen die extra zorg nodig hebben -via het zogenaamde rugzakje- gaat vanaf augustus 2012 direct naar de scholen. Het bedrag per leerling ligt niet langer vast en ouders en scholen hoeven geen indicatie meer voor extra zorg aan te vragen, zoals in de huidige financiering. Scholen bepalen in overleg met de ouders aan welke zorg het kind behoefte heeft en waaraan ze het geld besteden. Leerkrachten krijgen daarnaast meer begeleiding in de omgang en er komen meer onderwijs­assistenten om zorgleerlingen te ondersteunen.
Ministerie van OCW

Wensouder met beperking

MEE, de organisatie die mensen met een beperking ondersteunt, heeft een richtlijn ontwikkeld voor hulpverleners om mensen met een verstandelijke beperking met een kinderwens beter te begeleiden. Uitgangspunt is dat MEE de kinderwens respecteert en de cliënt en diens partner ondersteunt bij het nemen van een beslissing. Bij zwangerschap ondersteunt MEE de toekomstige ouders bij de voorbereiding op de bevalling en het ouderschap. Daarbij worden ook familie, vrienden en bekenden betrokken.
MEE


Tags: ,