De relatie in stand houden

Wel of niet samenplaatsen, hoe houd je de relatie in stand als broertjes en zusjes niet bij elkaar wonen en zijn daar eigenlijk richtlijnen voor? Hoe gaan de pleegzorginstellingen in Nederland om met het plaatsen van broertjes en zusjes in pleeggezinnen? Wat zijn de ervaringen van pleegouders en pleegkinderen?

De pleegzorginstellingen die we spraken, vertelden dat ze de intentie hebben om broertjes en zusjes samen te plaatsen in een pleeggezin. Zeker voor broers en zussen die een sterke band hebben, is dit belangrijk. Tegelijkertijd is er de ervaring dat deze intentie niet altijd te realiseren is. Er worden verschillende redenen gegeven waarom broers en zussen niet samen kunnen opgroeien. Het is niet altijd wenselijk dat broertjes en zusjes na een uithuisplaatsing bij elkaar blijven. Bijvoorbeeld omdat de ontwikkeling van het ene kind belemmerd wordt door het andere kind. Ook kan het zijn dat het ene kind een zwaarder kader nodig heeft dan zijn broer of zus. De een kan dan naar een specialistisch pleeggezin gaan en de ander naar een regulier gezin. Wanneer vier of vijf kinderen uit een gezin hulp nodig hebben, is het aantal een probleem. Er zijn maar weinig pleeggezinnen die zoveel kinderen samen willen en kunnen opvangen.

Puberleeftijd

Naast de overwegingen van de instellingen kan dus ook het aanbod van pleeggezinnen een struikelblok zijn voor het samen plaatsen van broertjes en zusjes. Er zijn weinig pleeggezinnen die hun hart en hun deur open zetten voor meerdere pleegkinderen. Vooral voor broers en zussen in de puberleeftijd is het heel moeilijk om één pleeggezin te vinden. Buiten dit alles speelt de factor tijd een rol. Het is meestal niet mogelijk om lang te wachten op een gezin dat de broertjes en zusjes samen wil groot brengen. Jammer, maar vaak wordt er dan toch gekozen om ze ieder in een ander pleeggezin onder te brengen.

Gezinsvoogd beslist

De pleegzorginstellingen zien graag dat broertjes en zusjes met elkaar in contact blijven. De pleegzorgwerkers praten met de pleeggezinnen over zowel de positieve als de negatieve effecten van de bezoekcontacten. Door deze informatie kunnen zij de gezinsvoogd goed advies geven over de bezoekcontacten. De gezinsvoogd is echter degene die bepaalt hoe de bezoekcontacten tussen broertjes en zusjes en hun ouders vormgegeven wordt.

Netwerkgezinnen

In de regio Alkmaar is er sinds 1 januari van dit jaar bij een koppelplaatsing altijd eerst een netwerkberaad. Netwerkgezinnen zijn namelijk vaak wel bereid om broertjes en zusjes samen groot te brengen. Het netwerkberaad biedt de creativiteit om zoveel mogelijk kansen te benutten om broertjes en zusjes samen te laten opgroeien. Aan de ouders wordt gevraagd wie zij uit hun familie en kennissenkring genoeg betrokken achten om mee te kunnen denken over een oplossing voor hun gezin. Deze mensen wordt gevraagd welke steun zij zouden kunnen bieden. De hulpverlener organiseert het netwerkberaad, zij biedt hulp of verwijst het gezin zo nodig door naar een andere hulpverlener.

======
KADER
======

Nicky, 20 jaar
“Zo zie je elkaar acht jaar niet, zo kom je elkaar tegen bij een basketballwedstrijd. Ik schrok me een hoedje en wist niet hoe ik moest reageren. Ik was sinds mijn derde  jaar al weg bij mijn twee oudere zussen, maar had hen daarna nog weleens gezien. Achteraf kreeg ik spijt dat ik niks had gezegd bij de wedstrijd. Ik heb haar opgezocht op hyves en zo kwamen we er achter dat we regelmatig naar dezelfde basketballwedstrijden gaan. De wedstrijd erna spraken we af en dat was super! We houden nu contact via hyves en msn, ideaal.”

Oma en pleegmoeder Tessa:
“Waarom wordt er bij een uithuisplaatsing van kinderen zo weinig gedaan om het contact tussen broertjes en zusjes te behouden? Mijn kleindochter heeft een (half)broertje en zusje die beiden niet meer thuis wonen. Zelf woont ze bij mij. Haar zusje woont bij haar vader, met haar heeft ze contact. Haar broertje van vijf is naar een pleeggezin gegaan en woont hier vijf kilometer vandaan, verder weten we niets. Ze heeft hem al tweeënhalf jaar niet meer gezien. De laatste keer herkende hij haar niet meer, daar is ze erg verdrietig over. Ze mist hem ontzettend.
Het mag toch niet zo zijn dat deze tijd verloren gaat en ze over tien jaar via Spoorloos op zoek moet gaan naar haar broertje?”

André, 9 jaar
“Ik vind mijn broer Tom lief. Hij is altijd blij als hij mij ziet. Dat was ik vroeger ook, maar door alle nare dingen krijg ik nu altijd stomme gedachtes over mijn ouders als ik bij Tom ben. Alle akelige dingen van vroeger spoken nog dagenlang door mijn hoofd. Dat wil ik niet. Ik wil spelen, gewoon blij zijn. Dat gaat niet met die stomme gedachtes in mijn hoofd. Ik wil liever niet meer bij Tom op visite.”

Pleegmoeder Marian
“Drie jaar geleden kregen wij drie kinderen waarvan de moeder met de kinderen zelfmoord wilde plegen. De jongste was haar heilig en iedere avond belde zij vanuit het psychiatrische ziekenhuis om alleen met hem te praten. Dat was erg teleurstellend voor de anderen, zij kregen alleen instructies om zo vervelend mogelijk te zijn. Voor de oudsten was het een openbaring dat wij de verwende peuter stevig aanpakten en hun leerden niet te reageren op de commando’s van de benjamin. Automatisch gezinsleden bij elkaar plaatsen kan betekenen dat je een verziekte relatie in stand houdt. Op dit moment wonen twee verschillende jongens van drie jaar definitief bij ons. Ze zijn zelfs van verschillende instellingen afkomstig. Zij zijn gek op elkaar en zien elkaar als broertjes. Dat kan dus ook!”

Pleegmoeder Janine
“Onze pleegkinderen, broer en zus, wonen op vrijwillige basis bij ons. Hun broers zijn door de kinderrechter in verschillende pleeggezinnen geplaatst. Voor elk kind geldt een andere bezoekregeling. Het lijkt wel alsof er geen rekening gehouden wordt met de relatie tussen de broers en zus onderling. Ook is het moeilijk om de pleegouders op een lijn te krijgen. Dat is voor de kinderen vervelend en voor de ouders heel verwarrend. Waarom doet de ene pleegouder zo en is de andere zo teruggetrokken? Onze pleegkinderen willen hun broers graag vaker zien en het liefst samen met hun ouders. Ik krijg het niet geregeld. Er is altijd wel een partij die niet meewerkt.”


Tags: , ,