agenda > berichten > internet

Meer geld voor pleegouders

Minister Rouvoet wil de pleegvergoeding stap voor stap verhogen tot maximaal € 1000,- extra per pleegkind op jaarbasis. Dit omdat de vergoeding vaak niet toereikend is voor grote uitgaven zoals een fiets, basisgarderobe of een slaapkamerinrichting. Door de ouderbijdrage af te schaffen en het recht voor ouders met uithuisgeplaatste kinderen op kinderbijslag en kindgebonden budget te laten vervallen, komt er geld vrij. Verder wil de minister invoeren dat tweeoudervoogden de pleegvergoeding behouden. Om de maatregelen in te kunnen voeren zijn wijzigingen nodig in de Wet op de jeugdzorg, de Algemene kinderbijslagwet en de Regeling pleegzorg. Vanwege de tijd die dit kost, wordt de verhoging van de pleegvergoeding in fases ingevoerd.
(Jeugd&Gezin)

Extra plaatsen gesloten jeugdzorg

Tussen nu en 2013 komen er tweehonderd plaatsen bij in de gesloten jeugdzorg. Naast reguliere gesloten jeugdzorgplaatsen komen er voor tienermoeders met hun kinderen en voor jongeren onder de twaalf jaar plaatsen bij. Minister Rouvoet rekende eerst op 1400 jongeren die in de gesloten jeugdzorg terecht zouden kunnen, maar dat worden er 1600.
(Jeugd&Gezin)

Kwaliteit zorg

Het Interprovinciaal Overleg (IPO) laat weten dat Bureaus Jeugdzorg en de zorgaanbieders kinderen met een formele indicatie voor jeugdzorg niet meer mogen plaatsen bij  zorgaanbieders die slechte kwaliteit leveren. Dit zijn zorg­aanbieders die niet voldoen aan de eisen in de Wet op de jeugdzorg en aan de afspraken uit het Protocol Nieuwe Zorgaanbieders.

De Inspectie jeugdzorg onderzocht de kwaliteit van de zorg van aanbieders die niet direct gefinancierd worden door de provincies/stadsregioÕs. Deze zorgaanbieders voldoen niet allemaal aan de eisen, terwijl Bureaus Jeugdzorg en de gekwalificeerde zorgaanbieders kinderen daar wel plaatsen. Dit gebeurt veelal in noodsituaties. Het grootste probleem is het gebrek aan goed opgeleid personeel. Vlak voor de zomer werden twee van deze instellingen gesloten, omdat bij inspectie de kinderen die er verbleven ernstig verwaarloosd bleken te zijn.
(IPO)

Nieuwe naam zorgaanbieders

Bureau Jeugdzorg indiceert de jeugdzorg, vervolgens zijn het de zorgaanbieders die de jeugdzorg leveren. Zo was het de afgelopen jaren en de pleegzorginstellingen werden stuk voor stuk ingelijfd bij die zorgaanbieders. De zorg varieert van een plaats in een instelling, pleegzorg, hulp aan een kind of hulp aan ouders bij de opvoeding. De term zorg­aanbieder bleek in de praktijk verwarrend te zijn. De zorgaanbieders die verenigd zijn in werkgeversorganisatie MOgroep Jeugdzorg hebben daarom een nieuwe naam gekozen. Voortaan heten zij: Jeugd & Opvoedhulp. Hiermee is meteen helder wat de taak van de organisatie is.
(Mogroep)

Vroege hechting van baby’s

Op woensdag 28 oktober a.s. houdt psychotherapeut drs. R. Verdult een lezing over “De vroege hechting van baby’s”. In zijn praktijk van babypsychotherapie werkt Verdult met baby’s waarbij de vroege hechting verstoord is geraakt tijdens de zwangerschap of de geboorte.In de voordracht komen de geschiedenis van vroege hechting, de hechtingssignalen van baby’s, verstoringen van hechting tijdens de zwangerschap door prenatale stress en tijdens de geboorte door medische interventies en baby­psychotherapie als vorm van traumatherapie aan bod.
De avond wordt georganiseerd door landelijke vereniging De Knoop. Locatie is de Martuskerk aan de Copernicusstraat in Amersfoort. De avond begint om 19.15 uur, de zaal is open vanaf 18.30 uur. Aanmelden tot vrijdag 21 oktober, de toegang is € 12,50, gratis voor leden van de Knoop.

 


Tags: ,